Polecamy

Współpraca BGK i japońskiego banku JBIC dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Japan Bank for International Cooperation (JBIC) podpisali w Tokio porozumienie w sprawie współpracy (MoU). Banki zobowiązały się wspierać finansowo projekty zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Trójmorza, zgodnie z ideą zielonej transformacji. Zamierzeniem partnerów jest wsparcie odbudowy Ukrainy.

Porozumienie określa obszary współpracy pomiędzy polskim bankiem rozwoju BGK oraz japońskim JBIC. Instytucje skupiają się na energetyce i na inwestycjach zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Europy. Banki planują współfinansować te projekty, które będą zgodne z ich strategią biznesową.
BGK oraz JBIC planują także współpracę, która może inicjować wspólne projekty i spółki w Polsce lub krajach trzecich, w tym w krajach sąsiadujących z Ukrainą.
Obszary wymienione w porozumieniu dotyczą inwestycji w:
  • infrastrukturę związaną z energią, w tym między innymi magazyny gazu, gazociągi, terminale LNG, jednostki pływające do magazynowania i regazyfikacji (FSRU),
  • czystsze technologie, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 z istniejących elektrowni,
  • projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, które przyczyniają się do transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności węglowej.
Banki zobowiązały się także wyszukiwać możliwości współpracy poprzez Fundusz Trójmorza (3SIIF). Obydwie instytucje mogłyby współfinansować lub bezpośrednio inwestować w projekty z wyżej wymienionych obszarów.
Porozumienie o współpracy podpisali Beata Daszyńska-Muzyczka – prezes zarządu BGK oraz Hayashi Nobumitsu, governor, JBIC.
 
Źródło: BGK