Polecamy

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – podpisano pierwszą regionalną umowę o finansowanie

14 kwietnia przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i województwa lubelskiego reprezentowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) podpisali umowę o finansowanie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. To pierwszy krok na drodze uruchomienia środków z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (FEL) to ponad 2,43 mld euro ze środków unijnych, z czego blisko 1,73 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Prawie 344 mln euro przeznaczone jest na instrumenty zwrotne, gdzie jednym z obszarów jest wsparcie konkurencyjności MŚP.
 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu środkami Funduszy Europejskich, BGK na podstawie podpisanej dzisiaj umowy przekaże ok. 316,8 mln zł. lubelskim przedsiębiorcom. To wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych skierowane do tych firm, które będą chciały zwiększyć swoją konkurencyjność. Pożyczki dostępne dla przedsiębiorców powinny być już jesienią. 

– mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.  

 

W dobie wyzwań jakie stoją przed Europą na przestrzeni ostatnich lat, dbałość o rozwój małych i średnich przedsiębiorstw stanowi szczególny priorytet. Po okresie pandemii nadszedł dramatyczny czas wojny tuż za polską granicą, tym samym warunki prowadzenia działalności gospodarczej uległy znaczącej zmianie. Dlatego też niezwykle istotne jest aby udzielać wsparcia polskim przedsiębiorcom, w sposób, który będzie gwarantować z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej zaś, umożliwiać dostęp do funduszy europejskich jak najszerszej grupie beneficjentów. Dlatego też gratulujemy opracowania mechanizmu takiej pomocy w postaci instrumentów finansowych, która opiewa na kwotę blisko 270 mln złotych z Unii Europejskiej. Dzięki zastosowaniu takiej formy wsparcia, zagwarantowany zostanie zgodny z zasadami rynku charakter pomocy dla przedsiębiorców na wykorzystanie instrumentu zwrotnego - te same pieniądze będą mogły służyć kolejnym przedsiębiorcom zwracającym się o wsparcie w rozwoju. Instrumenty finansowe w obecnej perspektywie są wyjątkowo ważnym elementem wsparcia unijnego, a decyzja o ich zastosowaniu, w województwie lubelskim, dowodzi strategicznego podejścia instytucji zarządzającej do kwestii rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Z dumą i ogromną satysfakcją przyjmujemy do wiadomości informację o rozpoczęciu tego projektu, który jest odpowiedzią na cele stawiane przez politykę spójności w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości, gdzie instrumenty finansowe stanowią główny filar tej pomocy

- mówi Angela Martinez-Sarasola - kierownik wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej

Pochodzenie środków

Pierwsza z umów zakłada, że BGK będzie zarządzać ok. 316,8 mln zł, 269 mln zł to środki unijne z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, a  ok. 47 mln zł to wkład krajowy, który pochodzi ze spłat pożyczek płynnościowych udzielanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Pożyczki wspierały firmy zagrożone utratą płynności w związku z pandemią COVID-19, a ostatnio też z powodu ataku zbrojnego na Ukrainę.
 

Instrumenty zwrotne, jakimi są pożyczki to efektywny sposób wykorzystania Funduszy Europejskich, który pozwala na ich ponowne użycie, pomnażanie wspartych firm i tym samym budowanie kapitału na kolejne programy rozwojowe. Zaangażowanie tych środków w nowej perspektywie do programów regionalnych tworzy synergię produktową i ułatwia montaż finansowy projektów  

dodaje Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK. 

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – jak to działa w BGK

Z powierzonych środków BGK utworzy Fundusz Powierniczy, w którym wybierze w przetargu partnerów finansujących. Będą oni oferować atrakcyjne pożyczki dla lubelskich przedsiębiorców, z których sfinansują m.in. inwestycje, dzięki którym wprowadzą na rynek nowe produkty, usługi czy technologie.
Nabór na partnerów finansujących uruchomiony zostanie w czerwcu, a pierwsze pożyczki powinny być udzielane już jesienią.
Foto: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Foto: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Źródło: BGK