Polecamy

BGK dla aptek Gemini – gwarancje faktoringu odwrotnego do 100 mln zł

Z oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji przejęcia ryzyka w programach faktoringowych skorzystają samodzielni farmaceuci-przedsiębiorcy, którzy działają pod marką Gemini. Gwarancja będzie mogła objąć spłatę zobowiązań przedsiębiorców wobec dostawców leków. Umowa partycypacji w ryzyku została podpisana z trzema faktorami – bankami komercyjnymi i ich spółkami faktoringowymi: Santander Factoring, Pekao Faktoring oraz Bankiem Millennium.

Gwarancja BGK zwiększy atrakcyjność faktoringu odwrotnego, który poprawia płynność finansową przedsiębiorstw. W ramach tej usługi spółki apteczne, po otrzymaniu faktury od dostawców leków, przekazują dokument faktorom – w tym przypadku bankom oraz ich spółkom faktoringowym. Faktorzy opłacają zobowiązanie wobec sprzedawcy, a apteki spłacają swoją należność w ustalonym wcześniej z faktorem, dogodnym dla siebie terminie.
Faktoring odwrotny z gwarancjami BGK sprawia, że franczyzobiorcy Gemini nie muszą angażować własnych środków na spłatę zobowiązań wobec dostawców leków od razu po otrzymaniu faktury. Dla niewielkich spółek aptecznych, z reguły nie dysponujących większym kapitałem, to rozwiązanie, które zmniejsza barierę założenia własnej działalności i działa stymulująco na rozwój przedsiębiorczości.
BGK partycypuje w ryzyku programów faktoringowych i przejmuje do 50% ryzyka braku spłaty zobowiązań z tytułu faktoringu odwrotnego. Łączna wartość gwarancji polskiego banku rozwoju wyniesie 100 mln zł.
 

Nasza gwarancja przejęcia ryzyka w programach faktoringowych uzupełnia lukę finansową przedsiębiorców. Przejmujemy część ryzyka niewypłacalności przedsiębiorcy, dzięki czemu faktorzy – banki i ich spółki faktoringowe – będą mogli zaoferować wyższe limity faktoringowe

Iwona Kasperowicz, dyrektor Regionu Pomorskiego w Banku Gospodarstwa Krajowego

Jak podkreśla spółka Gemini, ograniczenia prawa farmaceutycznego sprawiają, że apteki ogólnodostępne mogą być prowadzone wyłącznie przez niezależnych farmaceutów. Wymaganie to powoduje, że w szczególności młodzi farmaceuci, dopiero rozpoczynający samodzielną działalność gospodarczą, często borykają się z trudnościami w pozyskaniu finansowania na prowadzenie swoich aptek. Możliwość uzyskania odroczenia płatności, jaką stwarza program faktoringu odwrotnego, pozwoli więc takim przedsiębiorcom na pełniejsze wykorzystanie posiadanej energii na pomoc pacjentom.
 
Źródło: BGK