Polecamy

Kolejne odnawialne źródła energii z finansowaniem od Banku Pekao

Bank Pekao S.A. nie zwalnia tempa w zakresie finansowania odnawialnych źródeł energii, tym razem kredyty Pekao trafią na rozbudowę farmy fotowoltaicznej oraz budowę farmy wiatrowej. Obydwa projekty realizowane są przez grupę ZE PAK na terenie Wielkopolski, a łączna wartość kredytów udzielanych na te projekty przez bank to blisko 120 mln zł.

Pierwszy z projektów to finansowanie powstającej w gminie Miłosław w Wielkopolsce farmy wiatrowej. Instalacja ma mieć moc 9,6 MW, a Bank Pekao udzieli do 100 proc. kredytowania transzy inwestycyjnej oraz transzy VAT, odpowiednio do 95,5 mln zł oraz do 5 mln zł. Projekt jest realizowany przez Park Wiatrowy Pałczyn 1 Sp. z o.o., spółkę celową powołaną przez ZE PAK S.A.

Drugi z projektów to finansowanie rozbudowy istniejącej, będącej w fazie operacyjnej i jednej z największych w Polsce farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w gminie Brudzew w Wielkopolsce. Obecna moc farmy to 70 MW, a ma ona zostać zwiększona o kolejne 12,4 MW. W tym celu konsorcjum udzieliło  44 mln zł kredytu, z czego Bank Pekao udzielił finansowania na kwotę 16,5 mln zł.

Grupa ZE PAK wykorzysta wolne warunki przyłączeniowe, które nie zostały zagospodarowane w ramach budowy farmy Brudzew dzięki zakupowi i budowie projektu przylegającego do istniejącej farmy. Inwestycja będzie realizowana w ramach istniejącej spółki PAK PCE Fotowoltaika.

Grupa Kapitałowa ZE PAK jest największą prywatną grupą energetyczną w Polsce, która obecnie przechodzi bardzo dynamiczny proces transformacji wygaszając stopniowo wydobycie i produkcję energii z węgla i rozwijając równolegle szereg projektów z obszaru nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii oraz wytwarzania i wykorzystania zielonego wodoru.  

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł. Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

Źródło: Pekao