Polecamy

Grupa BEST – spłaty wierzytelności w 2018 roku wyniosły ponad 260 mln zł

Grupa BEST – spłaty wierzytelności w 2018 roku wyniosły ponad 260 mln złWzrost o 9% rok do roku

W czwartym kwartale 2018 roku poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST wyniósł 61,8 mln zł. Wartość bilansowa portfeli wierzytelności Grupy BEST na koniec 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł. Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 81 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld zł.

W 2018 roku Grupa BEST osiągnęła 260,8 mln zł spłat z wierzytelności jej należnych, czyli o 9% więcej rok do roku.

„Rynek kapitałowy i finansowy mają za sobą niełatwy rok – z pewnością jest wiele kwestii, które obnażyła sprawa GetBack. Niestety, konsekwencje ponosi wiele rzetelnych, stabilnych spółek giełdowych – choćby w postaci ograniczenia finansowania dłużnego. Nadal brakuje dobrych mechanizmów kontroli standardów – zwłaszcza w kontekście jakości i wiarygodności sprawozdań finansowych. Wszystkie te elementy sprawiają, że inwestorzy na polskim rynku są zdezorientowani i mniej chętnie inwestują. Warto zwrócić uwagę, że jako jedni z pierwszych dostrzegliśmy zagrożenia w branży windykacyjnej – zwłaszcza zbyt wysokie ceny portfeli wierzytelności. Wstrzymaliśmy inwestycje, skupiliśmy się na doskonałości operacyjnej, na jeszcze efektywniejszym odzyskiwaniu należności. Musieliśmy się także mierzyć ze zmianami w prawie. Teraz – zgodnie z naszymi przewidywaniami – rozpoczął się spadek cen portfeli, co daje znacznie więcej przestrzeni do nowych inwestycji. Wierzymy, że efekty naszych działań będą zauważalne już w 2019 i 2020 roku” – podkreślił Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W 2018 roku Grupa BEST uruchomiła spółkę zależną na rynku włoskim. BEST Italia zajmie się działalnością windykacyjną, co docelowo ograniczy konieczność zlecania czynności windykacyjnych podmiotom zewnętrznym.

***

Informacje o Grupie BEST:

Grupa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

http://best.com.pl/