Polecamy

Nowa forma finansowania dla firm – faktoring samorządowy w Alior Banku

Alior Bank rozszerzył ofertę skierowaną dla firm o faktoring samorządowy, czyli faktoring pełny w ryzyko jednostek samorządu terytorialnego. Ta forma finansowania polega na wykupie przez bank nieprzeterminowanych, bezspornych wierzytelności należnych przedsiębiorstwom od samorządów. Propozycja skierowana jest do firm, które realizują kontrakt z jednostką samorządową oraz rozliczają się z odroczonym terminem płatności.

Faktoring samorządowy zapewnia firmom, które są dostawcami jednostek samorządu terytorialnego, pewne źródło finansowania kredytu kupieckiego bez konieczności badania ich zdolności kredytowej. W ramach podpisanej z klientem umowy faktoringowej nabywamy i finansujemy do 100 proc. wartości wierzytelności przysługującej przedsiębiorcy od jednostki samorządu terytorialnego oraz przejmujemy ryzyko braku płatności kontrahenta – mówi Marek Sołtysiak, dyrektor zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Środki uzyskane przez klienta z tytułu sfinansowanych faktur w ramach faktoringu samorządowego mogą być przeznaczone na pokrycie zobowiązań wobec dostawców czy podwykonawców.

Minimalna wartość limitu wynosi 100 tys. zł. Przedmiotem finansowania są faktury z terminem płatności do 180 dni, natomiast w przypadku płatności ratalnych bank umożliwia finansowanie do 5 lat.

Umowa faktoringu samorządowego jest podpisywana standardowo na okres do 24 miesięcy lub maksymalnie na 5 lat ratalnie, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez bank. Zabezpieczeniami limitu w formie faktoringu samorządowego jest weksel klienta oraz pełnomocnictwo do rachunku w Alior Banku. Finansowanie nie wymaga badania kondycji ekonomiczno-finansowej klienta i skierowane jest do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Pełna informacja o ofercie faktoringu samorządowego jest dostępna w oddziałach i centrach bankowości korporacyjnej oraz na www.aliorbank.pl.