Polecamy

Bank Pekao S.A. globalnym koordynatorem nowego finansowania dla Grupy Polsat Plus powiązanego z celami zrównoważonego rozwoju

Bank Pekao S.A., w międzynarodowym konsorcjum banków, podpisał z Grupą Polsat Plus umowy kredytowe na łączną kwotę do 8,26 mld zł oraz do maksymalnie 506 mln euro przeznaczone m.in. na projekty inwestycyjne i spłatę poprzedniego zadłużenia. Marża kredytów jest powiązana z celami zrównoważonego rozwoju Grupy. Udział Banku Pekao w finansowaniu sięga 1,2 mld zł. Bank Pekao S.A. jest w gronie globalnych bankowych koordynatorów wspierających transakcję i ma jeden  z największych udziałów w finansowaniu. Bank Pekao S.A. pełni funkcję Agenta Zabezpieczeń w nowym kredycie.

Umowy przewidują udzielenie kredytu terminowego w złotych do maksymalnej kwoty 7255 mln zł, kredytu terminowego w euro do maksymalnej kwoty 506 mln euro oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1 mld zł. Data końcowa ich spłaty to 2028 rok.

Zawarte umowy kredytowe są powiązane z celami zrównoważonego rozwoju Grupy Polsat Plus zapisanymi w Strategii 2023+: inwestycje w moce wytwórcze zeroemisyjnych źródeł energii, produkcję zielonej energii oraz przechodzenie spółek Grupy na wykorzystywanie w swojej działalności wyłącznie czystej, zielonej energii. Jednym z czynników, od których będzie uzależniona marża kredytu, jest osiągniecie określonych celów związanych z produkcją oraz zużyciem czystej, zeroemisyjnej energii przez spółki należące do Grupy Polsat Plus.

Udzielone przez Bank Pekao finansowanie wpisuje się w plany banku w zakresie wspierania zielonych projektów. Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych, obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

Źródło: Pekao