Polecamy

PKO Bank Polski wspiera Q-Energy w inwestycjach w OZE

  • PKO Bank Polski udzielił kredytu na budowę farmy fotowoltaicznej w gminie Miłkowice, w województwie dolnośląskim.

  • Właścicielem farmy jest hiszpańska grupa Q-Energy

  • Kwota finansowania wynosi 92,245 mln EUR.

  • PKO Bank Polski jest sprawdzonym partnerem w kredytowaniu zielonych inwestycji.

PKO Bank Polski podpisał umowę kredytu z hiszpańską grupą Q-Energy. Finansowanie o łącznej kwocie 92,245 mln EUR przeznaczone będzie na budowę farmy fotowoltaicznej w gminie Miłkowice (woj. dolnośląskie). To kolejne duże finansowanie OZE z udziałem PKO Banku Polskiego oraz realny sukces banku, który jest chętnie wybierany przez kontrahentów jako partner w kredytowaniu zielonych inwestycji. Oprócz udzielonego finansowania, PKO Bank Polski będzie również zabezpieczać ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe, występujące przy tej inwestycji.

- Farma PV w Miłkowicach to ogromne i ważne przedsięwzięcie w skali kraju, to także pierwszy projekt grupy Q-Energy w Polsce, dlatego cieszymy się, że PKO Bank Polski jest jedynym kredytodawcą tej inwestycji i dziękujemy za okazane zaufanie. Jako bank wiemy, że przyszłość w energetyce należy do odnawialnych źródeł, dlatego staramy się wspierać rozwój inwestycji w OZE, a tym samym wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym - mówi Adam Kosmala, dyrektor Biura Kredytów Strukturyzowanych w PKO Banku Polskim.

Łączna moc instalacji powstającej farmy fotowoltaicznej ma osiągać 113 MWp (87 Mwac), co sprawia, że będzie jedną z największych w Polsce. Wyprodukowana przez nią energia będzie sprzedawana grupie Amazon w oparciu o długoletnią umowę cPPA (ang. corporate power purchase agreement), czyli umowę zakupu energii elektrycznej od wytwórcy z OZE. Amazon jest największym na świecie korporacyjnym nabywcą energii z odnawialnych źródeł. Zawarta umowa cPPA pomoże grupie Amazon na drodze do osiągnięcia celu, by do 2025 r. zasilać swoją działalność w 100% energią odnawialną – 5 lat wcześniej niż zakładał pierwotny plan.
 

- To otwiera zupełnie nowe możliwości na polskim rynku OZE, co przyczyni się do jeszcze sprawniejszej transformacji energetycznej Polski. PKO Bank Polski dostarczając samodzielnie taki pakiet finansowania udowadnia, że rozumie oczekiwania rynku, a dodatkowo, że jest gotów nie tylko wspierać transformację energetyczną, ale też realnie wpływać na jej dodatkowy rozwój – dodaje Adam Kosmala z PKO Banku Polskiego.

Od 2007 r. zespół Q-Energy, składający się z ponad 400 profesjonalistów, zarządza inwestycjami w odnawialne źródła energii o łącznej wartości ponad 11 mld EUR na całym świecie, chcąc uczestniczyć i promować przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Ta inwestycja została zrealizowana przez cztery podmioty: Fotowatio/ FRV, Vela Energy, Q-Energy III and Q-Energy-IV. Oferując zintegrowane usługi zarządzania inwestycjami i aktywami, Q-Energy zarządza aktywami o łącznej mocy ponad 1,6 GW, w skład których wchodzi ponad 1 GW farm fotowoltaicznych, 243 MW kolektorów słonecznych (CSP) i 325 MW farm wiatrowych w Hiszpanii, Niemczech, Polsce i Włoszech.
PKO Bank Polski konsekwentnie realizuje swoją politykę finansowania Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększania zaangażowania w zieloną transformację polskiego systemu energetycznego. W 2021 r. Grupa PKO Banku Polskiego udzieliła finansowania projektów w zakresie transformacji energetycznej o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł. Przewagę w sektorze projektów OZE miały projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. Na rynku finansowania OZE aktywne są także spółki z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, w szczególności PKO Leasing.
 
Źródło: PKO Bank Polski