Polecamy

BGK udzielił kredytu na 154 mln euro na budowę trzeciego terminala w DCT Gdańsk

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił kredytu w wysokości 154 mln euro przeznaczonego na budowę nowego, trzeciego terminala w DCT Gdańsk.

DCT Gdańsk jest terminalem kontenerowym łączącym Azję i Europę Zachodnią ze wschodzącymi rynkami Europy Środkowo-Wschodniej i całego basenu Morza Bałtyckiego. Terminal jest zlokalizowany w Porcie Gdańsk. DCT jest jednym z najszybciej rozwijających się portów na świecie i największym, pod względem przeładunków, terminalem kontenerowym na Bałtyku.
Spółka planuje budowę trzeciego terminala na zalądowionym obszarze morskim, co pozwoli zwiększyć roczne zdolności przeładunkowe portu z obecnych 2,9 mln TEU (jednostka pojemności stosowana w odniesieniu do statków i portów – odpowiednik 20-stopowego kontenera morskiego) do 4,5 mln TEU na przełomie 2024 i 2025 r. Nowy terminal pozwoli na jednoczesną obsługę dwóch głębokowodnych statków o długości 400 m.
Rozbudowę DCT Gdańsk sfinansuje konsorcjum kilku podmiotów. W jego skład wchodzi Bank Gospodarstwa Krajowego, który udzielił spółce kredytu w wysokości 154 mln euro, co stanowi ponad 20% łącznej kwoty finansowania udzielanego przez konsorcjum.
Finansowanie rozbudowy terminala wpisuje się w działania programu modelu biznesowego BGK „Infrastruktura, transport i logistyka”. Jednym z jego celów jest wzmocnienie pozycji polskich portów morskich w basenie Morza Bałtyckiego. Mają one odgrywać rolę wiodących hubów w łańcuchach dostaw na osi północ-południe. Jednocześnie rozbudowa DCT będzie ograniczać wpływ transportu na środowisko – zwiększy się wolumen kontenerów dostarczanych statkami bezpośrednio do Polski, bez konieczności przeładunków lub transportu lądowego z portów Europy Zachodniej, natomiast przewozy do Polski będą wspierane przez dodatkowe inwestycje kolejowe DCT.
 

Poprzez finansowanie tak ważnych inwestycji infrastrukturalnych jak rozbudowa terminala DCT, Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje swoją misję. Jest nią wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Inwestycje w strategiczną infrastrukturę transportową, taką jak terminale kontenerowe, są w tych czasach fundamentalne. Tylko w pierwszej połowie tego roku, na finansowanie działań z programu Infrastruktura, Transport i Logistyka wygenerowaliśmy blisko 17,5 mld zł.

Włodzimierz Kocon, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Program „Infrastruktura, transport i logistyka” to jeden z ośmiu programów modelu biznesowego BGK, poprzez które bank realizuje swoją strategię. Program wspiera rozwój zrównoważonej i zintegrowanej infrastruktury transportowej. Zależy nam, aby system usług transportowych działał sprawnie i jednocześnie promował rozwiązania ograniczające negatywny wpływ transportu na środowisko.

Źródło: BGK