Polecamy

Klauzule stosowane w umowach kredytowych

Klauzula pari passu - klauzula wywodząca się z łaciny "równym krokiem", dotycząca równego traktowania wierzycieli. Klauzula stanowi o tym, iż wierzyciel zaspokojał będzie swoje wierzytelności w równym pierwszeństwie wraz z innymi wierzycielami z wyłączeniem bezględnie obowiązujących przepisów prawnych.

Klauzula cross default, cross acceleration - klauzula krzyżowego naruszenia / klauzula naruszenia zobowiązań wobec innych wierzycieli / kluazula przyspieszenia, klauzula stanowi o tym iż naruszenie jednej z umów kredytowych powoduje jednoczesne naruszenie pozostałych aktywnych umów.

Klauzula negative pledge - klauzula stanowiąca o tym, iż dłużnik zobowiązuje się do nie obciążania ani zbywania swego majątku (nieruchomości, środków trwałych, etc.)

Klauzula cash sweep - klauzula stanowiąca o tym, iż dłużnik zobowiązuje się do nadpłacania zobowiązania finansowego w określonych warunkach (otrzymania zapłaty za towary / usługi, otrzymania zapłaty za realizację etapu kontraktu itp.)

Klauzula material adverse clause (MAC) - klauzula zaistnienia niekorzystnej zmiany, stosowna głównie w umowach inwestycyjnych. Klauzula pozwalająca odstapić inwestorowi od zaangażowania w przypadku gdy doszło do istotnej, niekorzystnej zmiany.

Klauzula ograniczenia wypłaty dywidendy - klauzula ograniczająca kwotowo / procentowo wysokość dywidendy wypłacanej z zysków wypracowanych przez spółkę

 

 

Finansovo.pl