Polecamy

PKO Bank Polski zorganizuje rekordową emisję obligacji komunalnych dla Krakowa

  • PKO Bank Polski zawarł z Miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na rekordową kwotę 678 mln zł.

  • To 31 emisja obligacji dla miasta wojewódzkiego, w tym trzecia dla Krakowa, którą poprowadzi PKO Bank Polski.
  • PKO Bank Polski jest liderem rynku w zakresie organizacji emisji obligacji komunalnych – jego udział w rynku mierzony wartością zadłużenia wynosi prawie 40 proc. 

PKO Bank Polski zawarł 27 października z miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 678 mln zł. To już 31 emisja obligacji dla miasta wojewódzkiego, którą poprowadzi PKO Bank Polski – w tym trzecia dla Krakowa. Udział PKO Banku Polskiego w rynku obligacji komunalnych mierzony wartością zadłużenia wynosi prawie 40 proc.

- Dziękujemy za zaufanie miastu Kraków, które powierzyło nam organizację już trzeciej emisji obligacji – ponownie na rekordową kwotę. Cieszymy się, że możemy wspierać samorządy jako ich sprawdzony partner finansowy. Zorganizowaliśmy już ponad 2000 emisji obligacji komunalnych na ponad 23 mld złotych, co czyni nas liderem w tym zakresie. PKO Bank Polski zapewnia samorządom różnych szczebli szeroki wachlarz nowoczesnych usług, zarówno w obrębie oferty depozytowo-transakcyjnej, jak i kredytowej oraz profesjonalną obsługę doradców – mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie części planowanego w 2022 r. deficytu budżetu.
 
W umowie bank zobowiązuje się do nabycia wszystkich obligacji i obsługi płatności odsetkowych oraz wykupu obligacji. Funkcję agenta emisji dla obydwu emisji będzie pełniło Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, które zweryfikuje dokumentację emisyjną i zarejestruje emisje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
PKO Bank Polski jest od lat sprawdzonym partnerem Krakowa. Od 2016 r. prowadzi obsługę finansową budżetu Miasta, zapewniając szeroki wachlarz usług, zarówno w zakresie oferty depozytowo-transakcyjnej, jak i kredytowej Bank udostępnia m.in. możliwość płatności w opłatomatach zlokalizowanych w urzędach, a w ramach usługi masowych wypłat - realizację zleceń płatniczych z wykorzystaniem sieci bankomatów PKO Banku Polskiego. Współpraca PKO Banku Polskiego z samorządami obejmuje nie tylko obsługę transakcji. Opiera się również na doradztwie w zakresie struktury finansowania czy modelu realizacji inwestycji. Bank pomaga samorządom znaleźć optymalne rozwiązania związane z finansowaniem zaplanowanych inwestycji.
 
Dzięki obsłudze budżetu miasta Kraków grupa PKO Banku Polskiego ma istotny udział w finansowaniu jednego z najważniejszych samorządów w kraju oraz podmiotów z jego grupy. PKO Bank Polski współpracuje m.in. z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, Wodociągami Miasta Krakowa oraz Areną Kraków.
Od początku istnienia obligacji komunalnych PKO Bank Polski angażuje się w kluczowe umowy emisyjne. Aktualnie w ramach emisji obligacji obsługuje ponad 600 jednostek samorządu terytorialnego. W ostatnim czasie bank zawarł dwie umowy dotyczące zorganizowania emisji obligacji – z Lublinem na kwotę 200 mln zł i z Łodzią na kwotę 189 mln zł. W tym roku PKO Bank Polski podpisał 61 umów emisyjnych na kwotę 1,149 mld zł. Dzięki obligacjom komunalnym jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować wydatki inwestycyjne, refinansować spłatę dotychczasowego zadłużenia czy też pokryć koszty inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obligacje komunalne są elastycznym źródłem finansowania wydatków - samorząd określa strukturę emisji, terminy wykupu, okres karencji.
 
Źródło: PKO BP