Polecamy

Wyniki ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2022 roku. Strategia skoncentrowana na klientach przekłada się na stabilność funkcjonowania

Grupa ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2022 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 1 049 mln zł, co oznacza spadek o 36% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W trzecim kwartale tego roku Bank odnotował stratę netto w wysokości 317 mln zł. Powodem było obciążenie dochodów Banku kwotą 1 632 mln zł wynikającą z oszacowania skutków moratorium na spłatę kredytów hipotecznych.

- Wynik osiągnięty w trzecim kwartale nie jest odzwierciedleniem naszej pracy. Jednak solidne fundamenty naszego funkcjonowania, mimo niesprzyjającego otoczenia gospodarczego oraz czynników o charakterze jednorazowym sprawiają, że po dziewięciu miesiącach generujemy wynik dodatni – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- Konstrukcja naszej strategii skoncentrowanej na potrzebach klienta pozostaje nadal w mocy i przekłada się na stabilność biznesu banku. W trzecim kwartale przyrost liczby nowych klientów wyniósł 91 tys. po stronie detalicznej i 17 tys. po stronie korporacyjnej. Według stanu na koniec września liczba klientów w tych segmentach wynosiła odpowiednio 4,4 mln i 526 tys. Obecne otoczenie gospodarcze generuje duże zaburzenia na rynku i wpływa na zachowania klientów m.in. na decyzje o wcześniejszych spłatach kredytów, czy lokowaniu środków w innych formach niż depozyty. Te elementy sprawiają, że mamy do czynienia z mniejszą dynamiką przyrostu wielu agregatów. Łącznie w ujęciu rocznym, nasz portfel kredytowy wzrósł o 10%, w tym w obszarze bankowości korporacyjnej wartość kredytów wzrosła o 20%. Podobną sytuację mamy w depozytach. W głównej mierze za wzrost odpowiada w tym przypadku bankowość korporacyjna – wyjaśnił Brunon Bartkiewicz. 

 - Niezmiennie przykładamy wagę do procesów zdalnych. W trzecim kwartale liczba klientów mobile only w bankowości detalicznej wzrosła o 20% do 1,7 mln. Liczba przelewów w Moim ING wyniosła 82,8 mln (+2% r/r), z czego 51% to przelewy zrealizowane w bankowości mobilnej. Przeprocesowaliśmy w naszych terminalach płatniczych 13,6 mln transakcji (+13% r/r). Zanotowaliśmy przy tym dalszy 44-proc. wzrost transakcji BLIK oraz 10-proc. wzrost transakcji kartami debetowymi. Jednocześnie notowaliśmy dalszy 13-proc. spadek liczby transakcji wykonywanych w oddziałach. Wyższą aktywność obserwowaliśmy również ze strony klientów korporacyjnych. Liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 7% rok do roku, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 36%. Liczba zainstalowanych terminali płatniczych wynosi już 34,1 tys. W trzecim kwartale przeprocesowaliśmy w nich blisko 13-proc. więcej transakcji niż przed rokiem. W tym czasie o 15% przyrosła liczba sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje – powiedział prezes ING Banku Śląskiego.

 

Najważniejsze wyniki biznesowe i finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • liczba klientów bankowości detalicznej 4,44 mln (wzrost o 103 tys. r/r), w tym 2 mln klientów primary (wzrost o 86 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 526 tys. (wzrost 17 tys. r/r),
 • wzrost wartości kredytów o 10% do 155,9 mld zł,
 • wzrost depozytów o 12% do 181,4 mld zł,
 • fundusze inwestycyjne i produkty pozabilansowe – spadek o 18% do 15,5 mld zł.

Najważniejsze wyniki finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • dochody ogółem wzrosły o 8% do 5 401,0 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 34% do 2 953,1 mln zł,
 • zysk brutto spadł o 35% do 1 429,3 mln zł,
 • zysk netto spadł o 36% do 1048,5 mln zł,
 • wskaźnik koszty (z podatkiem bankowym)/dochody wyniósł 63,5% w porównaniu z 51,9% w analogicznym okresie ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 14,43% w porównaniu z 17,65% w analogicznym okresie ub. r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 10,3% w porównaniu z 12,4% w analogicznym okresie ub. r.

Źródło: ING Bank Śląski