Polecamy

Bank Pekao zorganizował emisję euroobligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Bank Pekao S.A. skutecznie zainicjował i przeprowadził kolejną emisję euroobligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, multilateralnej instytucji o najwyższej ocenie ratingowej na poziomie AAA. Grupę Banku Pekao i Europejski Bank Inwestycyjny łączy prawie 20 lat współpracy.

Jestem dumny, że  kontynuujemy dobrą współpracę pomiędzy Bankiem Pekao i EBI, który jest dla nas niezwykle wartościowym partnerem w wielu projektach. Ta i inne transakcje, przeprowadzone we współpracy z globalnymi bankami w ostatnich miesiącach, umacniają obecność Banku Pekao na rynku instrumentów dłużnych w Europie – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Kooperacja EBI i Pekao sięga 2004 roku. Tylko w roku 2022 Grupa Pekao w ramach realizacji strategii dotyczącej rozwoju współpracy z małymi i średnimi firmami, wspólnie z Pekao Leasing Sp. z o.o., pozyskała finansowanie z EBI na wsparcie inwestycji w obszarze ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju środowiska oraz przedsiębiorczości kobiet. Ponadto EBI regularnie uczestniczy jako finansujący w projektach strukturyzowanych realizowanych przez Bank Pekao.

Źródło: Pekao