Polecamy

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – podpisano kolejną regionalną umowę o finansowanie

1 sierpnia przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisali umowę o finansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. To pierwsza z dwóch planowanych umów, które dotyczą uruchomienia finansowania UE dla regionu, ze środków nowej perspektywy.

Budżet programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 to 1,4 mld euro, jest to największy przydział środków UE z dotychczasowych przyznawanych województwom. Blisko 169,3 mln EUR to środki na preferencyjne pożyczki, gdzie jednym z obszarów jest wsparcie rozwoju sektora MŚP.
 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu środkami Funduszy Europejskich, BGK na podstawie podpisanej dziś umowy przekaże ok. 348 mln zł na atrakcyjne pożyczki dla świętokrzyskich firm. Pod koniec roku planowane jest zawarcie kolejnej umowy, która dotyczyć będzie finansowania tzw. inwestycji zielonych w regionie, tj. inwestycji poprawiających efektywność energetyczną, w OZE oraz w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego

mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Pochodzenie środków

Wartość środków, którymi zarządzać będzie BGK na podstawie podpisanej umowy to ok. 348 mln zł, z czego ok. 52 mln zł to wkład krajowy wnoszony do projektu ze środków będących w dyspozycji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Wkład krajowy pochodzi ze spłat pożyczek płynnościowych udzielanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Pokazuje to mechanizm instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki – raz wykorzystane środki wracają, aby wspierać kolejne, ważne dla regionów inwestycje.   

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – jak to działa w BGK?

Na podstawie zawartej umowy, BGK wybierze w przetargu partnerów finansujących, którzy będą udzielać preferencyjnych pożyczek dla MŚP. Pierwszy nabór na partnerów finansujących uruchomiony zostanie przez BGK w najbliższych tygodniach, aby pierwsze pożyczki mogły być udzielone jeszcze w tym roku.
Przedsiębiorcy będą mogli sfinansować pożyczkami inwestycje związane z wyposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług/technologii. Jako dodatkowy element projektów możliwe będzie wsparcie zastosowania nowoczesnych technologii IT.
 
Źródło: BGK