Polecamy

III kwartał 2022 w mBanku: obciążenia publiczne i prawne wpływają na wyniki

 

mBank miał w III kwartale 2022 r. rekordowe przychody, zanotował wzrost udziałów rynkowych i bardzo wysoką akwizycję klientów. Wyniki obciążył szereg jednorazowych czynników, w tym przede wszystkim tzw. wakacje kredytowe oraz koszty ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi. Wskaźniki kapitałowe pozostawały na bezpiecznym poziomie, przekraczając wymagane minimum.

 
Strata netto mBanku w III kwartale br. wyniosła 2,3 mld zł. Po wyłączeniu wpływu czynników jednorazowych, zysk brutto Grupy mBanku w tym okresie wyniósłby 1,5 mld zł.
Zysk brutto głównego biznesu (rozumianego jako Grupa mBanku bez wyników związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi), skorygowany o wakacje kredytowe, wyniósł w III kwartale br. 1 299,5 mln zł.
 
Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku w III kwartale br. obniżył się w porównaniu do czerwca br. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września br. wyniósł 14,7 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 12,1 proc. Oznacza to, że wskaźniki pozostawały na bezpiecznym poziomie, przekraczając wymagane minimum. To gwarantuje bezpieczeństwo klientom oraz powierzonym bankowi depozytom.
 
Głównymi czynnikami determinującymi wynik w III kwartale br. były:
 
· Wyższe dochody (wyłączając wpływ „wakacji kredytowych”) na poziomie 2 420,4 mln zł, czyli +12,3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek.
· Niższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 824,8 mln zł.
· Niższe koszty ryzyka, które spadły do poziomu 183,0 mln zł, czyli 58 punktów bazowych w porównaniu do 62 punktów bazowych kwartał wcześniej.
· Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, które w związku z gruntownym przeglądem metodologii stosowanej do ich kalkulacji, wyniosły w III kwartale br. 2 314,3 mln zł. Należy dodać, że w IV kwartale bank rozpoczął program ugód dla klientów spłacających kredyty w CHF.
· Wyższy podatek od pozycji bilansowych Grupy względem II kwartału br., który wyniósł 176,9 mln zł.
 
Wpływ obciążeń publicznych i jednorazowych czynników regulacyjnych na wyniki:
· tzw. „wakacje kredytowe” – całkowity wpływ w wysokości: 1 345,8 mln zł,
· składka na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców: 184,1 mln zł,
· wpłata na System Ochrony Instytucjonalnej: 37,2 mln zł (w II kwartale br. – 390,8 mln zł)
· rezerwa na przyszłe zobowiązania w związku ze zwrotem tzw. ubezpieczenia pomostowego: 84,0 mln zł.
W III kwartale br. bank kontynuował wzrost organiczny i ekspansję biznesową. Wzrosła zarówno baza klientów detalicznych (do poziomu 5 645,3 tys., to o 58,7 tys. klientów więcej w porównaniu do końca czerwca br.), jak i korporacyjnych (do 33 014 klientów, co oznacza wzrost o 350 firm w porównaniu do poprzedniego kwartału).
Zgodnie ze strategią ESG, mBank przystąpił do inicjatywy Science Based Targets (SBTi). mBank zobowiązał się do przekazania w ciągu dwóch lat krótkoterminowych celów w zakresie ograniczania śladu węglowego do SBTi. Ta wiodąca globalna instytucja, pomagająca firmom wyznaczać ambitne cele w zakresie dekarbonizacji, sprawdzi, czy wyznaczona przez bank ścieżka dekarbonizacji jest zgodna z dowodami naukowymi dotyczącymi globalnego ocieplenia.
 
Źródło: mBank