Polecamy

„Z kartą na plusie zdrowie w bonusie” – unikatowa promocja ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej PZU SA dla firm w Alior Banku

Promocja ,,Z kartą na plusie zdrowie w bonusie” skierowana jest do klientów biznesowych, którzy posiadają konto firmowe w Alior Banku, korzystają z karty debetowej Mastercard z Plusem i ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej PZU SA lub podpiszą umowy o te produkty i usługi banku. Klientom, którzy spełnią wszystkie warunki umowy Alior Bank zapłaci składki ubezpieczeniowe do końca lutego 2023 r.

Wprowadzając promocję ,,Z kartą na plusie zdrowie w bonusie” Alior Bank rozszerza zakres benefitów dla posiadaczy firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem i uatrakcyjnia ofertę ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej.

Z oferty banku mogą skorzystać osoby do 65. roku życia – przedsiębiorcy, członkowie ich rodzin, pracownicy firmy i ich bliscy oraz ich dzieci do 18. roku życia. W razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenie NNW oraz opieka zdrowotna obejmie konsultacje lekarskie bez skierowań, badania diagnostyczne, badania i zabiegi ambulatoryjne oraz rehabilitacyjne, zgodnie z wybranym wariantem. Ubezpieczenie umożliwia też dostęp do lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Oferta obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałej całkowitej niezdolności do pracy lub trwałym uszkodzeniu ciała oraz opiekę zdrowotną, w ramach której PZU SA, w przypadku choroby lub konieczności leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, zorganizuje świadczenia medyczne i pokryje ich koszty. Świadczenia zdrowotne są dostępne w placówkach medycznych w ponad 600 miastach w całej Polsce. Ich zakres zależy od wybranego wariantu.

Miesięczna składka dla każdego ubezpieczonego wynosi 35 zł w wariancie podstawowym, 45 zł w standardowym i 65 zł w premium. Składka za wariant „Dziecko” to 55 zł miesięcznie. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć bezpośrednio w placówkach Alior Banku lub online w bankowości internetowej BusinessPro.

Firmom, które spełnią warunki promocji ,,Z kartą na Plusie zdrowie w bonusie”, w okresie jej trwania, Alior Bank zapłaci miesięczne składki za maksymalnie trzy pierwsze umowy ubezpieczenia. Za każdego następnego ubezpieczonego bank pobierze składkę ubezpieczeniową w wysokości oraz w trybie określonym w umowie ubezpieczenia.