Polecamy

Ruszyła druga transza obligacji BGK objętych przez EBI w Pakiecie Solidarnościowym

Zgodnie z umową pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) ruszyła emisja drugiej transzy obligacji BGK objętych przez EBI w Pakiecie Solidarnościowym. Pakiet Solidarnościowy to wsparcie dla krajów UE, aby zaradzić skutkom rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Pakiet Solidarnościowy EBI to wsparcie realizowane w polityce spójności, aby zaradzić skutkom rosyjskiej agresji na Ukrainę. BGK korzysta z niego w formie zaciągnięcia finansowania dłużnego, jakim jest emisja obligacji. EBI zatwierdził pakiet w maju 2022 r, jego wysokość to 4 mld euro, z czego aż 2 mld euro trafi do Polski jako zasilenie Funduszu Pomocy* w formie objęcia obligacji BGK przez EBI. Dzięki podpisanym przez EBI oraz BGK umowom do Polski trafi druga transza w wysokości 600 mln euro. Łączna kwota, która już zasiliła Fundusz Pomocy to 1,2 mld euro. Europejski Bank Inwestycyjny przekazuje pomoc przede wszystkim krajom członkowskim UE, które zmagają się z kryzysem migracyjnym. Pieniądze trafiają do gmin, regionów i podmiotów publicznych, które przyjmują i organizują integrację ukraińskich uchodźców.
Wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska powiedziała - W rekordowo krótkim czasie wspólnie z BGK uruchamiamy drugą transzę z Pakietu Solidarnościowego EBI. Kolejne 600 mln euro wsparcia (łącznie już 1,2 mld euro) trafia do Polski. Ta pomoc jest bardzo potrzebna gdyż regiony, które przyjmują uchodźców, muszą jak najszybciej dostosować infrastrukturę do nowych potrzeb. Wierzymy, że to wsparcie zaowocuje nie tylko szybszą integracją uchodźców ale też pomoże zwiększyć poziom inwestycji i zdynamizować lokalną gospodarkę. Europejski Bank Inwestycyjny od początku wojny reaguje natychmiast i dokłada wszelkich starań by wspierać zarówno kraje przyjmujące uchodźców jak i Ukrainę. 
Bank Gospodarstwa Krajowego od początku wojny angażuje się w pomoc Ukrainie, działamy solidarnie kierując się empatią. Widać to nie tylko w działaniach banku, ale także wszystkich tych, którzy dali schronienie naszym sąsiadom. Polska jest największym krajem pod względem liczby przyjętych uchodźców i wydatków na ich utrzymanie, to ogromne koszty. Środki pożyczone z Europejskiego Banku Inwestycyjnego pozwolą na kontynuowanie tej pomocy - mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.
BGK z Funduszu Pomocy będzie mógł sfinansować do 100 proc. kosztów projektów, co stanowi wyjątek od ogólnej zasady EBI ograniczającej finansowanie do 50 proc. Podmioty realizujące projekty będą mogły także skorzystać z usług doradczych dotyczących przygotowania i realizacji tych projektów (tzw. platforma EMBRACE). Usługi doradcze oferowane przez EBI powinny przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania udostępnionych środków oraz szybkiej realizacji i monitorowania projektów.

* Fundusz Pomocy został powołany ustawą z 12 marca br., by zapewniać finansowanie wszelkich działań i projektów niezbędnych do pomocy (i integracji) uchodźcom ukraińskim oraz bezpieczeństwa dostaw żywności w Polsce. Fundusz obsługuje polski bank rozwoju - Bank Gospodarstwa Krajowego.

Informacje ogólne

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej, udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są jej państwa członkowskie. Udostępnia długoterminowe środki finansowe na rozsądne inwestycje, aby przyczynić się do osiągnięcia celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).  W 2021 roku Grupa EBI przeznaczyła 6,5 mld euro na finansowanie projektów w Polsce.

Źródło: BGK