Polecamy

Rekord wolumenów kontenerowych BMF Port Burgas w pierwszej połowie 2023 r.

Jako wiodący portowy operator w Bułgarii, BMF Port Burgas ustanowił nowy rekord, potwierdzając swoją silną pozycję w branży. To osiągnięcie nie tylko odzwierciedla zaangażowanie portu w rozwój, ale także pokazuje jego zdolność do skutecznego dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych. BMF Port Burgas planuje dalszą rozbudowę swojej infrastruktury przy wsparciu Funduszu Trójmorza, inicjatywy BGK – polskiego banku rozwoju.

W pierwszej połowie 2023 roku całkowite obroty handlowe w BMF Port Burgas osiągnęły wartość niemal 3 milionów ton, co podkreśla wysoką skuteczność firmy. Pokazuje to także zdolność portu do adaptacji i prosperowania na dynamicznym rynku.
Port przede wszystkim odnotował wzrost wolumenu kontenerów o 12%, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Te wartości stanowią imponujące 49% udziałów w rynku bułgarskim, umacniając pozycję BMF jako siły napędowej sektora morskiego poprzez zyskanie kolejnych 5% w stosunku do konkurencji w danym okresie.
„Z dumą ogłaszamy wzrost wolumenu ładunków obsługiwanych w porcie, co oznacza zaufanie naszych klientów i ogromne zaangażowanie naszego zespołu. Te osiągnięcia motywują nas do dalszego świadczenia najwyższej jakości usług oraz innowacyjnych i elastycznych rozwiązań dla naszych partnerów. Te sukcesy to efekt naszego szerokiego portfolio usług, ciągłego wdrażania nowoczesnych technologii i niestrudzonego wysiłku wyjątkowego zespołu BMF" – mówi Boris Balev, Prezes BMF Port Burgas.

BMF Port Burgas

BMF Port Burgas to prywatny, wielofunkcyjny operator portowy, zarządzający terminalami Burgas East II i Burgas West. Zlokalizowany w Zatoce Burgas, wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego, BMF Port Burgas obsługuje najbliższy głębokowodny port do Bosforu.
Działając na mocy dwóch umów koncesyjnych z Ministerstwem Transportu i Komunikacji Bułgarii, BMF Port Burgas przez ostatnią dekadę wypracował solidne osiągnięcia w zakresie usług portowych oraz pozyskiwania klientów. Zrealizowane inwestycje strategiczne obejmują rozwój obiektów przeznaczonych dla kontenerów, koncentratu miedzi, LPG, kwasu siarkowego, zboża i ładunków projektowych, zaś kolejne różnorodne projekty są już w przygotowaniu. Dzięki tym działaniom BMF Port Burgas stał się główną morską bramą Bułgarii, która w 2022 roku obsłużyła około 7 milionów ton ładunków.

REBIRTH28 Project

W lutym 2023 roku BMF Port Burgas podjął istotne kroki, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na transport kontenerów w regionie – oficjalnie rozpoczął budowę pierwszego głębokowodnego nabrzeża dla kontenerowców w Bułgarii.
Realizacja jest częścią projektu „Podnoszenie niskoemisyjnego transportu multimodalnego w głównym porcie Burgas z nowymi infrastrukturami dla nabrzeża 28 (REBIRTH28)", współfinansowanego w ramach programu Łącząc Europę dla transportu.
Nowo wybudowane nabrzeże jest zaprojektowane tak, żeby mogło obsługiwać najnowszą generację kontenerowców, wyposażonych w innowacyjne urządzenia i świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Pozwoli to sprostać potrzebom klientów. Dzięki nowemu nabrzeżu port będzie mógł przyjmować nie tylko kontenerowce, które nie mogą być cumowane w innych miejscach w Bułgarii, ale także podejmie pierwsze kroki w kierunku wdrożenia zasilania nabrzeżnego w energię elektryczną.
W ramach projektu powstanie nowy obszar portowy przeznaczony do ruchu kontenerów, obsługiwanych za pomocą zielonych dźwigów i transportowanych koleją na terenie całej Europy. Część projektu poświęcono przywróceniu funkcjonalności torów kolejowych znajdujących się wewnątrz terminalu, przy użyciu elektrycznych lokomotyw manewrowych do przygotowania konwojów, tym samym zwiększając udział transportu kolejowego w porcie.
Dzięki tej rozbudowie Port Burgas BMF zamierza wzmocnić swoją pozycję wiodącego portu kontenerowego w regionie Morza Czarnego i zaoferować lepszą łączność dla firm importujących oraz eksportujących towary. Zwiększy to możliwości transportu ładunków dla międzynarodowych korytarzy przechodzących przez BMF Port Burgas, takich jak korytarz Orient/East-Med, korytarz TRACECA oraz środkowy korytarz TITR. Ponadto ślad węglowy zostanie znacznie zredukowany, aby promować przyjazną dla środowiska obsługę i transport towarów.

Fundusz Trójmorza stymuluje ekonomiczny rozwój

BMF Port Burgas jest jednym z najważniejszych aktywów w portfelu Funduszu Trójmorza –  specjalistycznego, komercyjnego funduszu inwestycyjnego skoncentrowanego na strategicznych projektach infrastrukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundusz ten, zainicjowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z innymi bankami i instytucjami rozwoju z regionu, działa na zasadach komercyjnych i ma na celu zapewnienie zdywersyfikowanych inwestycji i atrakcyjnych zwrotów dla swoich interesariuszy.
 

Jednym z głównych celów Funduszu Trójmorza było inwestowanie w projekty, które wzmocnią łączność na europejskiej osi północ-południe. BMF Port Burgas doskonale wpisuje się w to założenie, ze względu na swoje strategiczne położenie nad Morzem Czarnym. Ma on kluczowe znaczenie nie tylko dla Bułgarii, ale także dla całego regionu Trójmorza. Dzięki dalszemu rozwojowi portu, możliwości wymiany handlowej dla całej Europy Środkowej i Wschodniej – oraz poza nią –  znacznie się zwiększą.

Krzysztof Senger, dyrektor w BGK, polskim banku rozwoju i członek zarządu Funduszu Trójmorza.

Źródło: BGK