Polecamy

Branżowy Barometr EFL na III kwartał 2023 Więcej firm transportowych prognozuje większe przychody i inwestycje. W planach przeszkodzić może inflacja

Firmy transportowe chcą zamknąć III kwartał br. wyższymi lub podobnymi przychodami co kwartał wcześniej. Z Barometru EFL wynika, że 14 proc. przedstawicieli sektora prognozuje większy poziom sprzedaży, a 74% podobny jak w II kwartale. To najlepszy wynik od ponad roku – w II kwartale 2022 roku 29 proc. firm liczyło na wzrost sprzedaży. Ruszyły także inwestycje. Blisko 13% chce je zwiększyć, co jest najwyższym wskaźnikiem od końca 2021 roku. W tych planach może przeszkodzić wysoka inflacja. 47,5 proc. przedsiębiorstw transportowych obawia się jej negatywnego wpływu na prowadzoną działalność, o 15 p.p. więcej niż trzy miesiące wcześniej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barometr EFL dla branży transportowej na III kwartał 2023:

  • Subindeks: 49,7 pkt. (-0,8 pkt. kw./kw.)
  • Inwestycje: 13 proc. planuje większe inwestycje, 62,5 proc. przedsiębiorców nie spodziewa się zmian w inwestycjach
  • Sprzedaż: 14 proc. prognozuje wzrost sprzedaży, 74 proc. przedsiębiorców prognozuje podobny poziom sprzedaży jak w II kwartale br.
  • Płynność finansowa: 77,5 proc. przedsiębiorców prognozuje podobny poziom płynności finansowej jak w II kwartale br.
  • Finansowanie zewnętrzne: 82,5 proc. przedsiębiorców prognozuje zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne na takim. samym poziomie jak w II kwartale br.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subindeks Barometru EFL dla transportu na III kwartał 2023 roku wyniósł 49,7 pkt., o 0,8 pkt. mniej niż w poprzednim kwartale. Jest to drugi najwyższy odczyt wśród badanych sześciu branż – wyższy miała tylko HoReCa (50,2 pkt.)

– Od kilkunastu miesięcy odczyty dla sektora transportowego krążą wokół magicznego poziomu 50 punktów, który oznacza, że firmy widzą szanse na przyspieszenie ich biznesu. W ubiegłym kwartale przekroczyliśmy tę optymistyczną granicę, w tym ponownie został odnotowany wynik poniżej progu OR. Widać, że przewoźnikom trudno jest formułować bardziej optymistyczne prognozy obserwując otoczenie gospodarczo-polityczne. Cały czas brakuje pozytywnych, dużych impulsów, które by ich do tego skłoniły. Mogą nimi być zarówno czynniki na poziomie europejskim, jak i odblokowanie funduszy z KPO dla Polski, zakończenie wojny na terytorium Ukrainy czy wyniki wyborów parlamentarnych, które przed nami – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Sprzedaż w górę

Patrząc na składowe Subindeksu Barometru EFL dla sektora transportowego na III kwartał br., zdecydowanie bardziej optymistycznie niż w ostatnich odczytach wygląda wynik dotyczący sprzedaży. Niemal 14% firm liczy na większe przychody niż miało to miejsce w II kwartale tego roku. Trzy miesiące wcześniej nikt nie udzielił takiej odpowiedzi. To także najwyższy wynik od II kwartału 2022 roku (29%). 74% respondentów spodziewa się podobnego poziomu sprzedaży co w poprzednim kwartale.

Stabilnie jest także w obszarze „płynność finansowa”. 77,5% uważa, że w najbliższych miesiącach będzie na takim samym poziomie, co w minionych miesiącach, a 11% liczy na polepszenie kondycji finansowej swojego przedsiębiorstwa.

Ruszą inwestycje?

Po raz pierwszy od końca 2021 roku widać pozytywne zmiany w inwestycjach. Choć wciąż zdecydowana większość firm transportowych planuje podobny poziom inwestycji co w poprzednich miesiącach (62,5%), to prawie 13% spodziewa je zwiększyć. To najwyższy wynik od IV kwartału 2021 roku (29%). Do tej pory, w poprzednich odczytach wyniki oscylowały na poziomie kilku procent.

Inflacja może przeszkodzić w planach

Zapytane o wpływ wojny i inflacji na prowadzony biznes firmy transportowe zdecydowanie mniej obawiają się pierwszego czynnika. Na negatywny wpływ wojny na ich działalność wskazuje 15% zapytanych. Warto jednak zauważyć, że grupa ta jest dwukrotnie większa niż w II kwartale (7,5%).

Więcej firm transportowych obawia się inflacji. 47,5% przedsiębiorstw transportowych boi się pogorszenia kondycji swojego biznesu w związku z rosnącą inflacją. Jest to wynik aż o 15 p.p. wyższy niż trzy miesiące wcześniej. W HoReCa tak odpowiedziało aż 59% zapytanych, w handlu – 59%, w przemyśle 41%, w budownictwie 41%, a w usługach 52%.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2023 roku wyniosła 48,1 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,4 pkt. wyższy niż w II kwartale 2023 roku.

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 6 do 30 czerwca 2023 roku.


 

EFL S.A. powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. W skład Grupy EFL wchodzą spółka flotowa Carefleet, spółka faktoringowa Eurofactor oraz TRUCK CARE, która oferuje  kompleksowy wynajem pojazdów użytkowych, stworzony z myślą o biznesie transportowym. W ramach Grupy EFL spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, usługi flotowe, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku EFL współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in dwukrotnie Marką Godną Zaufania, Business Superbrands 2021, 2022, sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansową Marką Roku. Już ponad 377 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl.

Źródło: EFL