Polecamy

XIV Międzynarodowy Kongres Faktoringu: polscy faktorzy odporni na turbulencje gospodarcze

W dobie szalejącej inflacji, wojny za wschodnią granicą, pogarszających się wskaźników makroekonomicznych, firmy faktoringowe w Polsce trzymają się mocno i zachowują pełną zdolność do finansowania swoich klientów.  O tym, jaka przyszłość czeka ten sektor, na ile sytuacja na innych rynkach może na niego wpłynąć i jak się przygotować do konkurowania w nowej, cyfrowej erze, dyskutowano podczas XIV edycji Międzynarodowego Kongresu Faktoringu, która zgromadziła 270 uczestników.

Tegoroczny Kongres Faktoringu poświęcony był analizie sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w Polsce, Europie i na świecie oraz omówieniu perspektyw rozwoju biznesu w dobie rozwijających się nowych technologii. Eksperci podsumowali także kluczowe wyzwania rynkowe, szanse i trendy w rozwoju finansowania handlu.

Kongres otworzył Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, Konrad Klimek:
– Dopiero co wyszliśmy „suchą nogą” z pandemii koronawirusa, a niemal od razu weszliśmy w armagedon energetyczny oraz inflacyjny, który po części był następstwem rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Zjawiska globalne mają ogromny wpływ na nasz rynek, dlatego z wielkim zainteresowaniem będziemy słuchać opinii ekspertów podczas dzisiejszego Kongresu. Cieszę się, że frekwencja dopisała i że trzynaście edycji najważniejszego wydarzenia dla naszej branży pokazało, że mamy wierne grono sympatyków i słuchaczy – powiedział Konrad Klimek.

Pierwsze kongresowe wystąpienia poświęcone były rozwojowi rynku faktroingwego na świecie, w Europie oraz w Polsce. Dane światowe i europejskie przedstawiła Magdalena Ciechomska-Barczak, Przewodnicząca Zespołu Ekonomiczno-Statystycznego EU Federation for Factoring and Commercial Finance, a także Wiceprezes Zarządu ING Commercial Finance.

Według danych zebranych przez EU Federation for Factoring and Commercial Finance w 2022 r. na europejskim rynku faktoringowym nastąpił znaczący wzrost obrotów faktoringowych – o prawie 19 proc. rok do roku. Całkowity ich poziom w Europie w 2022 r. wyniósł 2,38 biliona euro, w porównaniu do 2 bilionów euro w roku 2021. Był to zatem drugi z kolei rok, w którym zanotowano tak znaczący przyrost obrotów faktoringowych, co może wskazywać na silne odbicie w faktoringu, po spadku rok do roku z 2020 r., spowodowanym pandemią. Niezależnie od spadku z 2020 r., skumulowana średnia stopa wzrostu europejskich obrotów faktoringowych w okresie 6 ostatnich lat, wyniosła 8,2 proc.

Zgodnie z informacjami zebranymi od członków i partnerów EU Federation, tak znaczący wzrost w 2022 r. był spowodowany rozwojem europejskiej gospodarki, inflacją oraz efektem wojny na Ukrainie, co było szczególnie silnie widoczne w krajach sąsiadujących z Ukrainą. Ponadto na wzrost miała także wpływ rosnąca z roku na rok percepcja postrzegania faktoringu jako jednego ze stabilnych źródeł finansowania kapitału obrotowego.

Źródło: PZF