Polecamy

Pekao - informacja o wypłacie dywidendy

Bank Pekao wypłaci 3,21 PLN za jedną akcję.
Na dywidendę przeznaczone zostanie 842,5 MLN PLN tj. 74,8% zysk banku za 2020 rok.
Podział zysku wynika z warunkowej decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszu oraz indywidualnego zlecenia Komisji Nadzoru Finansowego.


Biorąc pod uwagę współczynniki kapitałowe a także stanowisko KNF, Bank Pekao spełnia kryteria do wypłaty do 100% dywidendy za 2020 rok. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszu przewidywała wypłatę dywidendy wynoszącej do 74,8% zysku netto Banku za 2020 rok i taka kwota trafi do akcjonariuszy.

– Jesteśmy bankiem o wysokim wskaźniku dywidendowym. Wyjątkowo nie wypłaciliśmy dywidendy za 2019 rok ze względu na decyzję regulatora związaną z pandemią. Dziś, wracamy do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. A nasza silna pozycja kapitałowa pozwoliła nam założyć w naszej strategii do 2024 roku wypłaty na poziomie 50-75 proc. zysku, w każdym roku jej obowiązywania. Przy tym oferujemy również inwestorom ekspozycję na dynamiczny wzrost biznesu – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Dzień dywidendy został ustalony na 10 września a dzień wypłaty dywidendy na 29 września br. Pozostała kwota w wysokości 283,9 MLN przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy Banku.

Michał Nowik, Finansovo.pl