Polecamy

4,8 mld zł zysku po III kwartałach 2023 r. PKO Bank Polski przedstawił rekordowe wyniki

  • Zysk netto grupy PKO Banku Polskiego po trzech kwartałach 2023 r. przekroczył 4,8 mld zł, co oznacza wzrost o 3,2 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. Rentowność w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, mierzona zwrotem z kapitału (ROE), wyniosła 16 proc. Zysk banku w samym trzecim kwartale wyniósł 2,78 mld zł.

  • Grupa systematycznie zwiększała skalę działania. Jej aktywa wzrosły o 7,7 proc. r/r i osiągnęły poziom 473 mld zł. Finansowanie udzielone klientom wzrosło o 5,2 proc. do 260 mld zł, a pozyskane oszczędności o 12,4 proc. osiągając wartość 508 mld zł.

  • W trzecim kwartale 2023 r. bank odnotował rekordowy wzrost nowej sprzedaży kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. Łączny wzrost w tej kategorii osiągnął 66,5 proc. r/r, co wynikało w znacznej mierze z uruchomienia programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. Bank zanotował także solidny, dwucyfrowy wzrost finansowania w sektorze korporacyjnym, który osiągnął 11,6 proc. r/r.

  • Dochody z działalności podstawowej wzrosły o 51,8 proc r/r, a wzrost wyniku odsetkowego sięgnął 80,3 proc. W warunkach porównywalnych – bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych z trzeciego kwartału 2022 r. – wzrost dochodów podstawnych uplasował się na poziomie 18,6 proc. r/r, a wynik odsetkowy wzrósł o 26,1 proc., m.in. dzięki dalszej poprawie marży odsetkowej do poziomu 4,33 proc. Wynik z tytułu opłat i prowizji pozostawał stabilny r/r dzięki wzrostowi dochodów z działalności bankowej kompensującym niższe dochody z funduszy i działalności maklerskiej.

  • Bank wykazywał się wysoką efektywnością kosztową. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł w okresie III kwartałów 2023 r. 30,9 proc., pomimo widocznej presji cenowej na dynamikę kosztów operacyjnych.

  • PKO Bank Polski w trzecim kwartale kontynuował realizację programu Pierwsze Mieszkanie. Do 30 września 2023 roku w banku zostało złożonych 30 tys. wniosków o „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. Zawarto ponad 6 tys. umów kredytowych, a średnia kwota wnioskowanego kredytu wyniosła 414 tys. zł.

  • Bank kontynuował transformację cyfrową, rozwijając m.in. nowe funkcje aplikacji IKO i ofertę usług dodanych w ramach technologii VAS HUB. Liczba aktywnych aplikacji IKO po trzech kwartałach 2023 r. przekroczyła poziom 7,7 mln.

Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego po trzech kwartałach 2023 r. wyniósł 4 822 mln złotych. Bank o prawie 52 proc. zwiększył dochody z działalności podstawowej (bez uwzględnienia zdarzeń nadzwyczajnych z trzeciego kwartału 2022 r. o 18,6 proc.) i systematycznie zwiększał skalę działania. W efekcie aktywa grupy wzrosły po trzech kwartach roku do 473 mld zł, a liczba klientów sięgnęła 11,9 miliona. Bank wykazywał się również wysoką efektywnością kosztową. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 30,9 proc., pomimo widocznej presji cenowej na dynamikę kosztów operacyjnych. Wskaźnik kosztów ryzyka osiągnął poziom 47 pb, a NPL po spadku o 32 pb r/r uplasował się na poziomie 3,59 proc.

 

- Historyczny wynik - przekraczający 4,8 mld zł po trzech kwartałach roku - jest dowodem na to, że Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego potrafi właściwie wykorzystywać szanse rynkowe. Dwucyfrowy wzrost finansowania w segmencie klientów korporacyjnych, rosnące udziały w sprzedaży kredytów hipotecznych, czy też wzmocnienie wskaźników kapitałowych to dokonania, które budując wartość dla akcjonariuszy pozwalają nam na systematyczną realizację celów określonych w strategii banku na lata 2023-2025 

– podkreślił Dariusz Szwed, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Rekordowy zysk po trzech kwartałach

Zysk netto PKO Banku Polskiego po trzech kwartach 2023 r. wyniósł 4,82 mld złotych, a zysk wypracowany tylko w trzecim kwartale roku osiągnął wartość 2,78 mld zł. Raportowany wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł po 9 miesiącach roku 16 proc. Dochody z działalności podstawowej wzrosły o 51,8 proc r/r, a wzrost wyniku odsetkowego sięgnął 80,3 proc. W warunkach porównywalnych – bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych z trzeciego kwartału 2022 r. – wzrost dochodów podstawowych uplasował się na poziomie 18,6 r/r proc., a wynik odsetkowy wzrósł o 26,1 proc., m.in. dzięki dalszej poprawie marży odsetkowej do poziomu 4,33 proc.

Dynamiczny wzrost dochodów oraz wysoka efektywność kosztowa

Wyniki banku wspierała wysoka efektywność kosztowa oraz dynamiczny wzrost skali biznesu. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) po trzech kwartałach 2023 r. wyniósł 30,9 proc. pomimo widocznej presji cenowej na dynamikę kosztów operacyjnych. Aktywa Grupy osiągnęły wartość 473 mld zł, a liczba klientów wyniosła 11,9 mln. Oszczędności klientów wzrosły o ponad 12 proc. r/r do 508 mld zł, a finansowanie udzielone klientom sięgnęło 260 mld zł. O ponad 66 proc. r/r zwiększyła się sprzedaż kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, a wzrost finansowania udzielonego klientom korporacyjnym wyniósł 11,6 proc. r/r. Dynamicznie rosły także depozyty ludności przekraczając 268 mld zł, co oznacza wzrost o 21,9 proc r/r.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem i nacisk na transformację ESG

Wskaźnik NPL opisujący jakość portfela kredytowego uplasował się na koniec trzeciego kwartału 2023 r. na rekordowo niskim poziomie 3,59 proc. Koszt ryzyka wyniósł 0,47 proc. Bank wzmocnił także bazę kapitałową. Wskaźnik Tier 1 osiągnął wartość 19,25 proc., wyraźnie powyżej wymogów regulacyjnych. Bank kontynuował także działania zmierzające do osiągniecia przez PKO Bank Polski pozycji lidera transformacji ESG w polskim sektorze bankowym. Zarówno poprzez finasowanie inwestycji wspierających zrównoważony rozwój klientów, jak i zmiany organizacyjne i strukturalne wewnątrz banku. Bank prowadził także działania związane z edukacją finansową i przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu.

Bezpieczny kredyt 2 proc. i kontynuacja programu ugód frankowych

PKO Bank Polski w trzecim kwartale kontynuował realizację programu Pierwsze Mieszkanie. Do 30 września 2023 roku w banku zostało złożonych 30 tys. wniosków o „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. Zawarto ponad 6 tys. umów kredytowych, a średnia kwota wnioskowanego kredytu wyniosła 414 tys. zł. Klienci założyli także 1,4 tys. Kont Mieszkaniowych, na które wpłacili łącznie 3 mln zł. W trzecim kwartale bank kontynuował także oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Do końca trzeciego kwartału 2023 roku prawie 35 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 30 września przekroczyła 34 tys.

Lider transakcyjności mobilnej

PKO Bank Polski od lat znajduje się w czołówce banków oferujących nowoczesne rozwiązania dla swoich klientów. Obecnie aplikacja IKO posiada ponad 100 funkcji oraz oferuje szeroki wachlarz usług, w tym poza bankowych w ramach technologii VAS HUB. Są to rozwiązania z zakresu m.in. płatności odroczonych „PKO Płace później” czy potwierdzania tożsamości za pomocą mDowodu. Na koniec września 2023 roku liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 7,7 mln, a kwartalna liczba transakcji sięgnęła 221 milionów.
Prezentacja wyników PKO Banku Polskiego, plik PDF - żeby pobrać kliknij tutaj
 
Źródło: PKO BP