Polecamy

BOŚ Bank - łatwiejsze finanowanie dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska

Firmy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska uzyskali ułatwienie przy ubieganie się o finansowanie inwestycyjne i obrotowe. Na mocy podpisanej umowy o współpracy z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym, Bank Ochrony Środowiska uzyskał linię poręczeniową w kwocie 5 MLN PLN na rok 2021.

Małe i średnie przedsiębiorstwa to kręgosłup gospodarki naszego kraju. Niestety bardzo ucierpiały na skutek pandemii. Dlatego mam nadzieję, że podpisana umowa przyczyni się do wzrostu inwestycji, rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy w regionie. Cieszy nas, że dzięki współpracy z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym, przedsiębiorcy z Dolnego Śląska będą mieli ułatwiony dostęp do finansowania – mówi Robert Kasprzak, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Poręczenie obejmuje 80% kwoty udzielonego kredytu, okres poręczenia obejmuje okres spłaty kredytu powiększony maksymalnie o 6 miesięcy, nie więcej niż 66 miesięcy.

O finansowanie objęte poręczeniem można się ubiegać w oddziale Banku Ochrony Środowiska przy ul. Swobodnej 1, we Wrocławiu.

Michał Nowik, Finansovo.pl