Polecamy

Bank Pekao S.A. zwiększy aktywność za granicą dzięki jednolitemu paszportowi europejskiemu

Bank Pekao od 3 listopada posiada tzw. jednolity paszport europejski, który pozwala na świadczenie usług bankowych transgranicznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez otwierania oddziału. Pekao chce dzięki temu aktywniej wspierać klientów korporacyjnych działających poza granicami Polski i pozyskiwać nowych klientów w Europie.

Bank Pekao już dziś należy do liderów we wspieraniu ekspansji zagranicznej firm np. w zakresie finansowania handlu. Dzięki paszportowi chcemy aktywnie pozyskiwać nowych zagranicznych klientów i partnerów, otwierając się na nowe rynki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na nowe możliwości i źródła wzrostu. A przy tym, będziemy mogli efektywniej wspierać polskie firmy prowadzące ekspansję zagraniczną – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

W oparciu o swobodę świadczenia usług w ramach EOG, Bank Pekao nie musi uzyskiwać dodatkowych zezwoleń na świadczenie usług bez otwierania oddziałów, na terytoriach innych państw członkowskich EOG, o ile czynności nie są prowadzone regularnie lub na rzecz znaczącej liczby lokalnych klientów. Działalność transgraniczna to np.: pozyskanie klienta z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego.

Z wnioskiem do KNF o wykorzystanie paszportu wystąpił Pion Bankowości Korporacyjnej Banku Pekao. Uzyskany paszport otwiera drogę do prowadzenia działalności transgranicznej również w innych segmentach biznesowych.

Źródło: Pekao