Polecamy

PKO BP - czwarte miejsce w rankingu najodporniejszych banków w Europie

PKO Bank Polski zajął czwarte miejsce w rankingu najodporniejszych banków w Europie. Zestawienie obejmowało wpływ scenariuszy na współczynnik Common Equity Tier 1. Przeprowadzenie testów umożliwia uzyskanie informacji nt. odporności europejskich bankach na wystąpienie negatywnych warunków rynkowych.


- PKO Bank Polski suchą nogą przeszedł przez czas turbulencji gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19. To zasługa m.in. odpowiedzialnego podejścia do kwestii ryzyka i właściwej strategii biznesowej. Portfel kredytowy banku jest mocno zdywersyfikowany, a rozwój nowych linii biznesowych m.in. w obszarze ubezpieczeń czy leasingu, pozwolił nam szybko odbudować wyniki uszczuplone przez pandemię i inne zdarzenia w otoczeniu rynkowym. W utrzymaniu dobrej kondycji pomogły nam też celne decyzje strategiczne w zakresie ryzyka oraz nowoczesny system zarządzania ryzykiem, wykorzystujący zaawansowane rozwiązania analityczne i ogromny zasób danych. W każdym kolejnym kwartale, przy okazji publikacji sprawozdań finansowych, pokazujemy, że nasza baza kapitałowa jest bardzo silna. Dlatego nie jest dla nas zaskoczeniem, że europejskie stress testy, pierwsze tego typu badanie po trudnym 2020 roku, po raz kolejny oceniły PKO Bank Polski jako jeden z najodporniejszych banków w Europie. – powiedział Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu.

4 miejscu obejmowała zestawienie uwzględniające wpływ testowanych scenariuszy na współczynnik Common Equity Tier 1 w okresie przejściowym (CET1 Transitional).

Badając pełny współczynnik Common Equity Tier 1 (CET 1 Fully Loaded), PKO Bank Polski zajął 5. pozycję.

Uwzględniając wpływ negatywnych warunków rynkowych, CET1 Transtional spada w 2023 roku do poziomu 15,37 proc. z 16,99 proc. na koniec 2020 r., a CET1 Fully Loaded spada w 2023 roku do poziomu 15,19 proc. z 16,39 proc. na koniec 2020 r.


Wysokie kapitały banku powodują, iż nawet w najgorszych scenariuszach, prognozowane poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze na co wpływ mają celne decyzje strategiczne w zakresie ryzyka i właściwa strategia biznesowa.

Bank cechuje mocna dywersyfikacja portfela kredytowego przy utrzymaniu niskich kosztów ryzyka oparty o nowoczesne udogodnienia technologiczne oraz wykorzystanie Big Data.

Michał Nowik, Finansovo.pl