Polecamy

Pekao - drugie miejsce w rankingu najodporniejszych banków w Europie

Pekao S.A. zajął drugie miejsce w rankingu najodporniejszych banków w Europie. W rankingu wzięło udział 50 banków europejskich, a jego celem było uzyskanie informacji nt. odporności na wystąpienie negatywnych warunków rynkowych.

– Testy potwierdziły, że nasza strategia, zakładająca budowę zdrowego bilansu przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka, działa, plasując nas w czołówce najbezpieczniejszych banków w Europie. To przekłada się na duże zaufanie klientów i inwestorów do Banku Pekao – mówi prezes Pekao Leszek Skiba.

Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) uwzględniający negatywne warunki rynkowe dla roku 2023 r. wynosi 17,7 proc. w scenariuszu bazowym z 3-letnim zyskiem na poziomie 5,0 mld zł a także 15,4 proc. w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem na poziomie 2,2 mld zł.
Oba współczynniki znajdują się znacznie powyżej wymogów regulatora.

Wrażliwość wskaźników kapitałowych na warunki skrajne okazały się prawie pięciokrotnie niższe od średniej europejskich banków.
Na pierwszym miejscu uplasował się szwedzki Länsförsäkringar. Ostatni ranking, obejmujący testy EBA z listopada 2018 sklasyfikował Pekao S.A. na trzecim miejscu.

Michał Nowik, Finansovo.pl