Polecamy

Pekao - Paweł Strączyński wiceprezesem Banku Pekao S.A.

Paweł Strączyński z dniem 3 sierpnia br. powołany został przez Radę Nadzorczą Banku Pekao S.A. na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku. Funkcję tę obejmie 5 sierpnia dołączając do bieżącej kadencji.

Paweł Strączyński ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: finanse i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA - specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem.

Przed powołaniem, obejmował funkcję Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A., ponadto był Członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Wcześniej pełnione funkcje to Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pracował także w zarządach m.in.: Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., ZOWER Sp. z o.o., PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Michał Nowik, Finansovo.pl