Polecamy

ING wprowadza promocyjną ofertę ekokredytu dla wspólnot mieszkaniowych

Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych w ofercie specjalnej „Bądź Eko” pozwala sfinansować m.in. inwestycje termomodernizacyjne, a co za tym idzie obniżyć koszty ogrzewania i energii, jak również zmienić otoczenie budynku na bardziej zielone i przyjazne – wszystko korzystając z atrakcyjnego finansowania.

W ramach oferty specjalnej Wspólnoty Mieszkaniowe mogą skorzystać z promocyjnego finansowania eko-inwestycji, wyróżniającego się niską marżą od 1,5% oraz 0 zł prowizji. Ekokredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych może być przeznaczony na nowe inwestycje w budynkach wspólnoty mieszkaniowej albo ich otoczeniu m.in.:

  • ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
  • przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • instalację OZE (odnawialne źródła energii) w modernizowanych energetycznie budynkach,
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
  • systemy monitorowania i zarządzania energią,
  • rozwój terenów zielonych wokół nieruchomości,
  • budowę lub modernizację placów zabaw dla dzieci.

KWOTA KREDYTU

OFERTA STANDARDOWA*

OFERTA SPECJALNA*

Do 200 tys. zł

2,50%

2,00%

Powyżej 200 tys. zł do 500 tys. zł

2,00%

1,50%

Powyżej 500 tys. zł

1,50%

1,00%

* W tabeli prezentowana jest marża banku w stosunku rocznym, do której należy dodać odpowiedni wskaźnik referencyjny WIBOR. 3M WIBOR – dla kredytu na okres do 12 miesięcy, 6M WIBOR – dla kredytu udzielonego na okres powyżej 12 miesięcy.

Wspólnota może otrzymać decyzję kredytową nawet w ciągu 48 godzin od złożenia wymaganych dokumentów. Bank nie wymaga audytu energetycznego ani kosztorysu inwestycji. Promocja trwa do 28 czerwca 2019 r. Regulamin oferty specjalnej „Bądź Eko” jest dostępny na stronie www.ing.pl/wspolnoty.