Polecamy

 

 PKO BP - wsparcie rozwoju sieci światłowodowych w Polsce

  • PKO Bank Polski jest w konsorcjum banków, które udzielą kredytu o wartości ponad 1 mld zł operatorowi telekomunikacyjnemu Nexera

  • Udział PKO Banku Polskiego to ok. 230 mln zł

  • Finansowanie zostanie przeznaczone na rozwój infrastruktury światłowodowej na wsi i w małych miastach

PKO Bank Polskie wspólnie z konsorcjum banków podpisał umowę kredytową z operatorem telekomunikacyjnym Nexera o wartości ponad 1 mld zł. Kredyty zapewni finansowanie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na obszarach tzw. białych plam. Są to miejsca - głównie tereny wiejskie i małe miejscowości w Polsce, które nie mają jeszcze dostępu do internetu szerokopasmowego.

Konsorcjum przyznało finansowanie w postaci kredytu inwestycyjnego oraz kredytu odnawialnego, który zostanie przeznaczony na rozwój infrastruktury światłowodowej w regionach Polskich obsługiwanych przez Nexerę. Pozyskane środki pozwolą firmie przekroczyć liczbę 700 tys. adresów, które znajdą się w zasięgu sieci światłowodowej operatora.
Plan operatora zakłada docelowo objęcie siecią światłowodową ponad 1 mln gospodarstw domowych i jednostki edukacyjne w ok. 2 tys. lokalizacji w czterech regionach Polski: Świętokrzyskim, Warmii i Mazur, Łódzkim oraz Kujaw z Pomorzem i Mazowszem. Szacowany koszt inwestycji to prawie 3 mld zł. Na koniec czerwca 2021 r. Nexera obsługiwała około 200 tys. gospodarstw domowych w ramach sieci wybudowanej lub zakupionej ze środków własnych.

- PKO Bank Polski wspiera inwestycje istotne z punktu widzenia poprawy jakości życia i otwierania nowych możliwości Polakom. Pieniądze z kredytu udzielonego Nexerze zapewnią finansowanie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na obszarach tzw. białych plam, czyli bez dostępu do internetu. Ostatni rok dobitnie pokazał, że dostęp do szybkiego, niezawodnie działającego internetu jest kluczowy dla edukacji, pracy, prowadzenia biznesu czy korzystania z nowoczesnych usług finansowych – mówi Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.

- Nexera to stosunkowo nieduża organizacja, zatrudniająca nieco ponad 20 osób, o regionalnej skali działania. Natomiast pozyskane finansowanie dłużne sytuuje nas na poziomie największych podmiotów w kraju. To niewątpliwy sukces na polskim rynku, który pokazuje, że jesteśmy wiarygodną organizacją z ogromnym potencjałem, co potwierdziły wiodące instytucje finansowe – mówi Paweł Hordyński, Członek Zarządu ds. Finansowych w Nexerze.

- Za naszym sukcesem stoi dobrze opracowany plan biznesowy, realna i skuteczna strategia firmy oraz innowacyjny sposób działania naszej organizacji, oparty na modelu „agile”, który pod wieloma względami stał się benchmarkiem dla innych operatorów na rynku – dodaje Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.

W konsorcjum banków, które udzieli kredytu, znalazły się: Europejski Bank Inwestycyjny, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, BGK oraz ING Bank Śląski. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wspiera swoich klientów w realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych poprzez doradztwo zarówno w doborze formy finansowania, jak i elastycznych warunków finansowania dopasowanych do prowadzonej działalności. W ramach oferty produktowej Grupy klienci korporacyjni mogą korzystać również z produktów i usług leasingowych oraz faktoringowych.
 
Nexera to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny, który rozwija nowoczesną światłowodową sieć dostępową o dużej skali i o wysokiej przepustowości (min.100 Mb/s). Firma buduje i zarządza siecią światłowodową w 20 obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski, które znajdują się w czterech regionach: Łódzkim, Świętokrzyskim, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Warmii i Mazur. Światłowodowa sieć dostępowa Nexery opiera się na technologii FTTH, która zapewnia stabilny dostęp do internetu w małych miejscowościach i na wsiach. Nexera prowadzi swoje działania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
 
Źródło: PKO Bank Polski