Polecamy

Rekordowy rok dla ING Banku Śląskiego

W 2018 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego
osiągnął rekordowy poziom 1 525,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z 2017 rokiem. Intencją Zarządu Banku jest wypłata
dywidendy w wysokości ok. 30% zysku za ubiegły rok. Bank zanotował w minionym roku najwyższy w historii przyrost wartości kredytów.
ING Bank Śląski osiągnął dynamiczny wzrost zachowując jedną z najlepszych na polskim rynku jakości portfela kredytowego.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2018 roku:

 • przychody ogółem wzrosły o 10% do 5 232,4 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 9% do 2 326,8 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 10% do 2 905,6 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 8% do 2 033,0 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 9% do 1 525,9 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 12,5% w porównaniu z 12,6% przed rokiem,
 • wskaźnik koszty/przychody obniżył się do 44,5% z 44,8% przez rokiem,
 • udział kredytów zagrożonych wyniósł 2,8% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 6,5%,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,6%.

- W 2018 roku osiągnęliśmy rekordowy zysk netto, który wyniósł ponad 1,5 mld zł. To efekt wzrostu działalności podstawowej banku. Szczególnie warty podkreślenia jest przyrost akcji kredytowej o blisko 16 mld zł. To najwyższy nominalny wzrost w historii banku. W efekcie na koniec roku portfel kredytów osiągnął poziom 104 mld zł. Oznacza to wzrost o 18%. Rezultatem wysokiej dynamiki akcji kredytowej jest zwiększenie udziału rynkowego banku. Po stronie bankowości korporacyjnej osiągnął on rekordowy poziom 11,15%, a detalicznej 6,33%. Dynamiczny wzrost osiągamy zachowując wysoką jakość aktywów - udział kredytów zagrożonych wyniósł 2,8% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 6,5% - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- Od wielu lat zachęcamy klientów do korzystania z cyfrowych kanałów dostępu do banku. W efekcie notujemy dynamicznie rosnącą transakcyjność. Obrazuje to udział przelewów mobilnych w całości przelewów, który wzrósł do 18% w 2018 roku z 14% w 2017 roku. W ciągu minionego roku liczba przelewów wykonanych za pośrednictwem urządzeń mobilnych w bankowości detalicznej wzrosła o 19 mln do ponad 63 mln, co daje wzrost o 44%. Po stronie bankowości korporacyjnej liczba przelewów mobilnych wzrosła o 36%. Liczba transakcji BLIK-iem osiągnęła w tym okresie poziom 13,5 mln. To czterokrotnie więcej niż w poprzednim roku. O zmianie zachowań i preferencji klientów świadczy również to, że wzrostowi transakcji elektronicznych towarzyszył 14-proc spadek wypłat gotówki w oddziałach i urządzeniach – dodał B. Bartkiewicz.

Naszym klientom firmowym pomagamy w przechodzeniu na obsługę bezgotówkową oferując terminale płatnicze oraz bramkę płatniczą do przyjmowania transakcji w internecie. W zeszłym roku zainstalowaliśmy łącznie 12,6 tys. terminali oraz przeprocesowaliśmy 8 mln transakcji. Ponad 300 sklepów internetowych korzysta z naszej bramki płatniczej imoje, z czego 80 sklepów oferuje płatności Twisto.

Na koniec ub.r. 76% kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych oraz 71% w przypadku przedsiębiorców zostało udzielonych przez internet. Po stronie korporacyjnej w ten sposób jest składanych już 95% wniosków kredytowych. Nowoczesne systemy bankowości internetowej
i mobilnej zwiększają satysfakcję klientów i pozwalają nam efektywniej obsługiwać ich rosnącą liczbę – powiedział prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w 2018 roku:

 • wzrost wartości kredytów o 18% do 104 445 mln zł,
 • wzrost wartości depozytów o 13% do 115 908 mln zł,
 • wzrost liczby nowych klientów detalicznych do 4,8 mln (wzrost liczby nowych klientów o 429 tys. w porównaniu z 2017 r.),
 • wzrost liczby nowych klientów korporacyjnych do 62 tys. (wzrost liczby nowych klientów o 11,6 tys. w porównaniu z 2017 r.),
 • wzrost liczby rachunków bieżących o 273,7 tys. do 3,6 mln.