Polecamy

 

 PKO BP - najwyższy zysk w historii polskiej bankowości

  • Zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w I połowie 2021 r. wyniósł ponad 2,4 mld zł i był o blisko 85 proc. wyższy niż przed rokiem, a kwartalna rentowność mierzona zwrotem z kapitału (ROE) w II kwartale 2021 r. wzrosła do 12,1 proc.

  • Grupa zwiększyła skalę działania i zacieśniła dyscyplinę kosztową. W II kwartale 2021 r. jej aktywa wzrosły do 392,6 mld zł, a kwartalny wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) obniżył się do 38,1 proc.

  • PKO Bank Polski uwzględnił wskaźniki ESG w celach niefinansowych, m.in. zobowiązał się do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r.

  • Wyniki europejskich stress testów potwierdziły, że PKO Bank Polski jest jednym z najodporniejszych banków w Europie.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I połowie 2021 r. wypracowała ponad 2,4 mld zł zysku netto. To najwyższy zysk w ponad 100-letniej historii spółki oraz najwyższy historycznie zysk w całym polskim sektorze bankowym. Doskonałe wyniki przełożyły się na wzrost rentowności mierzonej zwrotem z kapitału. Wspiera je silna dyscyplina kosztowa oraz wzrost skali działania, w tym – rozwój nowych linii biznesowych, m.in. sprzedaż ubezpieczeń. Bank pozostaje przy tym odporny na negatywne scenariusze makroekonomiczne, co potwierdziły wyniki europejskich stress testów. Spółka chce rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony, dlatego uwzględniła wskaźniki ESG w celach niefinansowych.

- Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I półroczu 2021 r. wypracowała najwyższy zysk w swojej ponad 100-letniej historii. Wyniósł on 2,4 mld zł i był znacznie wyższy niż przed pandemią. Odbudowę wyniku po trudnym 2020 roku, wspierał wzrost skali działania i rozwój nowych linii biznesowych oraz odpowiedzialne podejście do ryzyka. W kolejnych kwartałach chcemy wzmacniać nasze przewagi konkurencyjne, m.in. kontynuować rozwijany od kilku lat model ekspansji zagranicznej. Chcemy też w dalszym ciągu wypracowywać najlepsze wyniki dla naszych akcjonariuszy, ale dodatkowo – będziemy szukać możliwości, aby rozwijać się w sposób jeszcze bardziej zrównoważony. Pomoże nam w tym realizacja zobowiązań ESG, które uwzględniliśmy w naszych celach niefinansowych

– powiedział Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu.

Najwyższy zysk w historii

Zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w I połowie 2021 r. wyniósł ponad 2,4 mld zł i był o blisko 85 proc. wyższy niż przed rokiem oraz o 16 proc. wyższy niż przed pandemią. W samym drugim kwartale grupa wypracowała ponad 1,2 mld zł zysku. Zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i półrocznym, zysk osiągnięty przez PKO Bank Polski jest najwyższy w ponad 100-letniej historii spółki oraz jest najwyższym zyskiem zaraportowanym kiedykolwiek w polskim sektorze bankowym. Doskonałe wyniki przełożyły się na wzrost rentowności Grupy Kapitałowej Banku. Kwartalny wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) w II kwartale 2021 r. wyniósł 12,1 proc. i był niemal dwukrotnie wyższy niż przed rokiem.

Silna dyscyplina kosztowa i wzrost skali działania

Wyniki banku wspiera silna dyscyplina kosztowa oraz dynamiczny wzrost skali biznesu. Kwartalny wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w II kwartale 2021 r. obniżył się do 38,1 proc. (spadek o 7,8 pp. q/q), co oznacza że osiągnął poziom znacznie lepszy niż zakładany w Strategii na lata 2020-2022. Aktywa grupy wzrosły do 392,6 mld zł. W II kwartale 2021 r. nastąpił przełom w zakresie finansowania klientów, które wyniosło 230,3 mld zł i było o 1 proc. wyższe niż kwartał wcześniej. Szczególnie silny wzrost nastąpił w zakresie kredytów detalicznych. Dynamika ich nowej sprzedaży wyniosła 40 proc. q/q i 121,1 proc. r/r. W dalszym ciągu wzrastały oszczędności klientów. Ich suma na koniec II kwartału 2021 r. wyniosła 383 mld zł i była o 3,4 proc. wyższa niż na koniec I kwartału 2021 r.

Jeden z najodporniejszych banków w Europie

W szybkim odbudowaniu zysku spółki po trudnym 2020 r. pomogło spółce odpowiedzialne podejście do zarządzania ryzykiem. Kwartalny koszt ryzyka w II kwartale 2021 r. wyniósł 50 pb., a wynik z tytułu odpisów kredytowych i utraty wartości wyniósł tylko – 0,5 mld zł wobec niemal -1,0 mld zł rok wcześniej. Bank pozostaje także dobrze skapitalizowany. Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,9 proc. i jest znacznie powyżej minimalnych wymogów regulacyjnych. Posiada także 15 mld zł kapitału nadwyżkowego. Wysoką stabilność banku potwierdziły ogłoszone w lipcu br. wyniki europejskich stress testów, które po raz kolejny pokazały, że PKO Bank Polski jest jednym z najodporniejszych na zawirowania gospodarcze banków w Europie.

Rozwój nowych linii biznesowych

PKO Bank Polski koncentruje się na tworzeniu zintegrowanych usług dodatkowych, będących źródłem przychodu pozaodsetkowego. Chce w tym celu jeszcze dynamiczniej rozwijać usługi leasingowe i faktoringowe. Przede wszystkim jednak chce mocniej postawić na rozwój produktów ubezpieczeniowych – na wzór banków we Włoszech, Francji i Hiszpanii, które stały się wiodącymi ubezpieczycielami na tamtejszych rynkach.
Efektem tych działań, jest wzrost przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń. Wynik prowizyjny banku z tytuły ubezpieczeń w II kwartale 2021 r. charakteryzował się wyższą dynamiką niż wynik prowizyjny ogółem, a sama sprzedaż ubezpieczeń wzrosła o 8 proc. q/q i ponad 70 proc. r/r. Dynamika składki przypisanej w II kwartale 2021 r. wyniosła 30 proc. q/q.
Bank konsekwentnie rozwija także usługi dodatkowe, takie jak uruchomiona w lipcu 2020 roku platforma Automarket. Za jej pośrednictwem klienci mogą kupić sprawdzone technicznie i objęte gwarancją samochody. Do końca I półrocza 2021 roku platforma została odwiedzona przez 3,1 mln użytkowników. Za jej pośrednictwem spółka sprzedała już 2 tys. samochodów. W I połowie 2021 r. 78 proc. transakcji kupna samochodów za pośrednictwem platformy sfinansowane zostało produktami z Grupy PKO. 

Zrównoważony rozwój biznesu

PKO Bank Polski chce tak jak dotychczas wypracowywać najlepsze wyniki dla swoich akcjonariuszy, ale dodatkowo – szukać możliwości, aby jednocześnie rozwijać się w sposób jeszcze bardziej zrównoważony. Dlatego uwzględnił wskaźniki ESG w celach niefinansowych. Spójnie z wcześniej przyjętą polityką, zakładającą zacieśnienie finansowania sektorów wysokoemisyjnych i brak nowych zaangażowań w sektorze wydobywczym węgla, bank zobowiązał do całkowitego wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r. Spółka zadeklarowała także, że będzie zwiększała skalę zielonego finansowania o co najmniej 5 proc. r/r. Wśród wskaźników znajduje się również zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 r., czyli o 60 proc. w stosunku do 2019 r.

Kolejny krok ekspansji zagranicznej: Rumunia

PKO Bank Polski konsekwentnie realizuje strategię ekspansji międzynarodowej i buduje silną pozycję w regionie CEE. Jej głównym założeniem jest wzmacnianie pozycji partnera finansowego dla firm działających na skalę międzynarodową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. PKO Bank Polski jest już obecny w Niemczech, gdzie oddział korporacyjny banku systematycznie zwiększa wynik na działalności (+5,3 proc. q/q), w Czechach, a od 2021 r. także na Słowacji. Liczba klientów oddziałów zagranicznych banku na koniec II kwartału 2021 r. była o 51,3 proc. wyższa niż przed rokiem, a wolumen trade finance wyniósł 3,1 mld zł, co oznacza wzrost o niemal 140 proc. r/r. W I połowie 2021 r. bank rozpoczął prace nad uruchomieniem kolejnego oddziału, tym razem w Rumunii, który powinien rozpocząć swoją działalność w 2022 r.
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego jest obecna także na Ukrainie, gdzie posiada 100 proc. udziałów w KredoBanku. Na koniec 2020 roku znajdował się on w pierwszej dziesiątce największych kredytodawców detalicznych na Ukrainie. W II kwartale 2021 r. KredoBank odnotował 3,1 proc. wzrost wyniku na działalności biznesowej i planuje szybkie otwarcie własnej spółki leasingowej. PKO Bank Polski realizuje swój rozwój zagraniczny również poprzez najlepiej rozwiniętą w Polsce sieć zagranicznych banków korespondentów, która umożliwia spółce skuteczną obsługę płatności zagranicznych. Jakość rozliczeń prowadzonych w dolarach amerykańskich została w I połowie 2021 r. doceniona przez bank JP Morgan, który wyróżnił PKO Bank Polski trzema prestiżowymi nagrodami.

Rekordowe transakcje w segmencie korporacyjnym i samorządowym

PKO Bank Polski wspiera rozwój samorządów i polskich firm. W sierpniu 2021 r., wspólnie z konsorcjum banków zawarł umowę kredytową z operatorem telekomunikacyjnym Nexera o wartości ponad 1 mld zł. Udział PKO Banku Polskiego w finansowaniu wynosi ok. 230 mln zł. Kredyt zapewni środki na rozwój infrastruktury szerokopasmowej na obszarach tzw. białych plam. Są to miejsca - głównie tereny wiejskie i małe miejscowości w Polsce, które nie mają jeszcze dostępu do Internetu szerokopasmowego. To jedna z większych umów kredytowych w polskim sektorze telekomunikacyjnym.
W lipcu bank zawarł z kolei z miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 620 mln zł. To największa emisja obligacji w historii banku. Zorganizowanie finansowania w takiej skali będzie miało istotny wpływ na rozwój miasta i regionu. PKO zorganizował dotychczas dla samorządów emisje obligacji komunalnych na sumę blisko 21,5 mld zł i od lat utrzymuje na tym rynku pozycję lidera. Udział PKO Banku Polskiego w rynku obligacji komunalnych wynosi blisko 40 proc.
Prezentacja wyników PKO Banku Polskiego w pliku PDF - kliknij tutaj
 
Źródło: Pekao Bank Polski