Polecamy

Alior - Odpowiedzialne inwestycje – czyli zysk dla inwestorów oraz klimatu

Inwestowanie przyjazne środowisku oraz społeczeństwu to trend, który w najbliższych latach będzie przybierał na sile. Dziś około 25 proc. inwestycji na światowym rynku kapitałowym i prawie połowa w Europie jest realizowana w zgodzie z postulatami ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Według szacunków firmy doradczej PwC, udział funduszy ESG w Europie wzrośnie do 2025 roku z obecnych 15 proc. do 57 proc. W odpowiedzi na rosnącą świadomość konsumentów oraz inwestorów Alior Bank wprowadził do swojej oferty Fundusz Akcji Ekologicznych od Generali Investments.

Obecnie największa dynamika wzrostu zrównoważonych inwestycji jest obserwowana w USA, gdzie wynosi ona 30-40 proc. rocznie. Jednak tendencja ta będzie coraz bardziej widoczna również w Europie. Wdrażanie odpowiedzialnych inwestycji jest bowiem wspierane przez międzynarodowe instytucje, takie jak ONZ czy Komisja Europejska, które promują idee zrównoważonego rozwoju. Według prognoz, środki zarządzane w rozwiązaniach o profilu ESG w 2025 roku mają wynieść na Starym Kontynencie 7 600 mld dolarów.

Tym samym z bardzo niszowego sektora staną się one najszybciej rozwijającą się klasą aktywów. Tak znaczący wzrost wpłynie na spółki konwencjonalne i wymusi na nich zmianę profilu działania. W innym wypadku wiele z nich straci możliwości finansowania – mówi Michał Madej, pełniący obowiązki Dyrektora Biura Maklerskiego w Alior Banku.

Choć na świecie trend inwestowania społecznie odpowiedzialnego jest coraz bardziej widoczny, to największe zmiany na polskim rynku są jeszcze przed nami. Z badania firmy PwC przeprowadzonego wśród inwestorów, spółek giełdowych oraz rad nadzorczych wynika, że 83 proc. respondentów jeszcze nie zdecydowało o wytycznych, jakie będą obowiązywały w zakresie due dilligence i sprawozdawczości przy ocenie niekorzystnych skutków dla otoczenia, wywoływanych przez decyzje inwestycyjne i prowadzone doradztwo inwestycyjne.

- Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną zmieniają się nasze zwyczaje i sposób podejmowania decyzji. Stopniowo będzie to widoczne również w inwestycjach. Coraz częściej oprócz zysku liczyć się będzie cel, który wspierać ma zainwestowany kapitał. Promowanie proekologicznych postaw społecznych jest wpisane w strategię Alior Banku. Dlatego chcemy dostarczać klientom ofertę inwestycyjną uwzględniającą czynniki zrównoważonego rozwoju, która daje szansę na zysk, nie tylko w kontekście finansowym – mówi Marcin Kobus, Dyrektor Działu Produktów Inwestycyjnych w Alior Banku.

Generali Akcji Ekologicznych, dostępny w Alior Banku, inwestuje głównie w jednostki SycomoreEco Solutions – jednego z pionierów inwestowania w duchu ESG. Jest to fundusz akcji koncentrujący się na spółkach zyskujących na transformacji ekologicznej w pięciu sektorach: transporcie, energii, budownictwie, gospodarce w obiegu zamkniętym oraz ekologii. Fundusz wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG. SycomoreEco Solutions jest klasyfikowany jako tzw. fundusz „ciemnozielony” (spełnia warunki art. 9 SFDR). To jeden z trzech funduszy dostępnych na polskim rynku, które spełniają te wymagające kryteria.

W ofercie Alior Banku znajduje się wiele funduszy o różnej tematyce inwestycyjnej, wszystkie fundusze można nabyć bezpośrednio w bankowości internetowej Alior Banku.