Polecamy

 

 Millenium - współpraca z Prostymi Spółkami Akcyjnymi

Bank Millennium udostępnia ofertę dla Prostych Spółek Akcyjnych. To nowa forma prowadzenia biznesu, wprowadzona do kodeksu spółek handlowych w lipcu br., pozwalająca założyć i prowadzić spółkę kapitałową
w elastyczniejszy niż dotychczas sposób. Bank oferuje firmom działającym w formie P.S.A. m.in. Konto Biznes na promocyjnych* warunkach.

- Nowa forma prawna łączy zasady prowadzenia spółki akcyjnej oraz spółki z o.o. i pozwala na prowadzenie biznesu
w prostszy sposób, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet spółki kapitałowej. Elastyczność, małe ograniczenia w zakresie wnoszonych wkładów oraz odformalizowanie procedur powodują, że jest to dobre rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorstw i w tym segmencie spodziewamy się największego zainteresowania. Proste Spółki Akcyjne mogą korzystać z pełnej oferty produktowej Banku Millennium, na takich samych zasadach jak inne spółki kapitałowe
– mówi Anna Wydrzyńska-Czosnyka, Kierująca Wydziałem Klienta Biznes w Banku Millennium.

Firmy działające w formie P.S.A. maja możliwość otwarcia w Banku Millennium Konta Biznes, które umożliwia efektywne i wygodne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Jego prowadzenie w ramach promocji dla nowych klientów kosztuje tylko 9 zł miesięcznie przez 2 lata, P.S.A. nie płacą też za prowadzenie kont walutowych oraz są zwolnione z opłaty rocznej za kartę kredytową – także przez 2 lata.

W ramach standardowej oferty Konta Biznes bezpłatne są przelewy krajowe do ZUS i US oraz wypłaty z bankomatów Banku Millennium. Firmy otrzymują dostęp do rachunku za pośrednictwem serwisu internetowego Millenet oraz aplikacji mobilnej, mogą też korzystać z różnych, dopasowanych do potrzeb form finansowania, w tym z leasingu. Mają też do dyspozycji różne sposoby wpłat gotówki.

Z nowej formy prawnej mogą korzystać przedsiębiorcy niezależnie od branży i obszaru działalności. Rejestracja P.S.A. możliwa jest online w ciągu 24 godzin, minimalny kapitał zakładowy to 1 zł. Inne ważne cechy P.S.A. to:

- możliwość podejmowania uchwał drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych

- możliwość nabywania akcji w P.S.A za wnoszoną do spółki wiedzę, doświadczenie, know-how. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług.

- akcjonariusze P.S.A. nie odpowiadają majątkiem za zobowiązania firmy, a jedynie do wysokości wniesionego wkładu.

* W promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu” przez 24 miesiące opłata za prowadzenie Konta Mój Biznes wynosi 0 zł, Konta Biznes wynosi 9 zł, rachunku walutowego wynosi 0 zł, opłata roczna za kartę kredytową Millennium VISA Business wynosi 0 zł. W Promocji może wziąć udział podmiot, który nie był stroną umowy rachunku rozliczeniowego w złotych dla Klientów Biznes w 2020 r. Za przystąpienie do Promocji uznaje się zawarcie umowy co najmniej Konta Mój Biznes lub Konta Biznes w złotych. Promocja „Zyskaj z kontem dla Biznesu” trwa od 01.01.2021 r. do czasu jej zakończenia, o czym Bank poinformuje na stronie www.bankmillennium.pl/biznes/rachunki-biezace. Szczegóły w regulaminie promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu”, który jest dostępny w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl

Szczegółowe zasady prowadzenia kont firmowych, informacje o opłatach i oprocentowaniu wskazane są odpowiednio w Ogólnych Warunkach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów Biznes w Banku Millennium S.A, Cenniku usług, które to dokumenty są dostępne w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl

 

Źródło: Bank Millenium