Polecamy

Agroubezpieczenia w pocztowej sieci sprzedaży

Agroubezpieczenia w pocztowej sieci sprzedażyInicjatywa agroubezpieczeń została objęta Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
i ma na celu upowszechnienie ubezpieczeń rolnych.
Mariaż instytucji związanych z sektorem ma zwiększyć świadomości rolników w tym zakresie. Dzięki temu już od dwóch lat są oni ubezpieczani od wszelkich zdarzeń, które przewiduje obowiązująca w Polsce ustawa. Potencjał rynku w dalszym ciągu nie jest jednak w pełni wykorzystany. Z 14 milionów wszystkich upraw ubezpieczone są jedynie 4 miliony. To wciąż stosunkowo mało. Zdarzające się katastrofy, jak np. ubiegłoroczna susza, powodują zwiększone zainteresowanie polisą wśród rolników.
Ważna jest także pomoc ze strony państwa. Kwota przeznaczona na dopłaty do ubezpieczeń wynosi już około miliarda złotych. W budżetach na kolejne lata przewidziane
jest jej zwiększenie.

– Oferta kierowana jest bardzo szeroko – zarówno do rolników indywidualnych, jak i producentów rolnych – powiedział serwisowi eNewsroom Daniel Zahorenko, dyrektor zarządzający ds. produktów i sprzedaży, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Działamy przez pocztową sieć sprzedaży, która charakteryzuje się największą w kraju dostępnością w porównaniu do firm ubezpieczeniowych. Nasza dystrybucja obejmuje ponad 7,5 tysiąca placówek pocztowych i 20 tysięcy listonoszy. W 2018 roku odnotowaliśmy znaczny wzrost przypisu składki w stosunku do poprzedniego roku, a rolnicy stają się coraz bardziej świadomi oferty. Ustawodawca dąży do zwiększenia dostępności ubezpieczeń. Zróżnicowana została polisa na wypadek suszy, aby jeszcze bardziej zachęcić rolników do korzystania z takiej formy ochrony. Wprowadzono franszyzy na poziomie ok. 20-35 proc. Komisja Europejska notyfikowała tę ustawę – co oznacza, że w sezonie wiosennym ubezpieczenie od suszy będzie oferowane na znacznie korzystniejszych zasadach – zaznaczył Zahorenko.

Materiał video można pobrać bezpłatnie na portalu enewsroom.pl. Pobierz video