Polecamy

 

 PKO BP - Ponad 40 mld zł - rekordowe aktywa PKO TFI

  • Wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI przekroczyła w sierpniu 40 mld zł

  • Ponad 5 mld zł sprzedaży netto PKO TFI tylko w pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r.  

  • Ponad 2 mld zł w PPK zarządzanych przez PKO TFI -  to ok. 33 proc. wszystkich środków zgromadzonych przez Polaków w PPK

W sierpniu 2021 roku wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI przekroczyła 40 mld zł. Tylko w ciągu ostatnich 7 miesięcy Towarzystwo pozyskało ponad 5 mld zł netto. W samym PPK wartość aktywów wynosi już ponad 2 mld zł.

–  Konsekwentnie promujemy długoterminowe, systematyczne inwestowanie z wykorzystaniem zróżnicowanych funduszy i dywersyfikacją inwestycji. Imponujący wzrost aktywów w naszych programach pokazuje, że ta strategia przynosi świetne rezultaty. Dzięki takim rozwiązaniom jak Inwestomat i Akcjomat, czy programom PPK oraz PPE, zarządzanym przez PKO TFI, inwestowanie w fundusze ma szansę trwale zmienić nawyki oszczędnościowe Polaków – mówi Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes PKO Banku Polskiego kierujący pracami zarządu.

Utrzymujące się na bardzo niskim poziomie stopy procentowe sprawiają, że zainteresowanie inwestorów funduszami inwestycyjnymi utrzymuje się na wysokim poziomie. Dowodem są rekordowe aktywa zgromadzone przez PKO TFI, na poziomie ponad 40 mld zł. W samym PPK wartość zgromadzonych środków wynosi ponad 2 mld zł, a w IKZE i IKE łącznie ponad 2,9 mld zł (dane na 26.08.2021 r.). Dzięki napływającym aktywom PKO TFI umacnia się na pozycji lidera rynku detalicznych TFI w Polsce. W ciągu ostatnich 10 lat (od końca lipca 2011 r. do końca lipca 2021 r.) udział PKO TFI w rynku detalicznych funduszy w Polsce wzrósł z 10 proc. do prawie 20 proc., czyli niemal o 100 proc.. Natomiast liczba klientów indywidualnych PKO TFI w tym samym okresie wzrosła o 260 proc. – z 450 tys. do ponad 1,6 mln.
 

- Podwojenie przez PKO TFI udziału w rynku funduszy detalicznych w ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz zwielokrotnienie zarządzanych aktywów i liczby klientów to najlepsze podsumowanie tego bardzo pracowitego okresu. W finansach liczby mówią same za siebie. Ale te świetne statystyki potwierdzają także zaufanie, jakim darzą nas klienci – inwestorzy. Bardzo istotnym impulsem rozwojowym dla rynku było wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych – poza kwestiami biznesowymi była to również bezprecedensowa akcja edukacji finansowej społeczeństwa. Tym bardziej cieszymy się, że nasza kilkuletnia ciężka praca zaowocowała pozycją bezapelacyjnego lidera tego rynku. Rok 2021 jest czasem ożywienia zainteresowania funduszami. Zdajemy sobie sprawę, jak wielkie znaczenie ma odpowiedzialne podejście do oferowania funduszy – tak by w świat inwestycji spokojnie wprowadzać kolejnych zainteresowanych. Stosujemy sprawdzone narzędzia i produkty. To oczywiście oznacza bardzo dobre perspektywy zarówno dla naszych klientów, jak i dla PKO TFI – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

PKO TFI jest największym zarządzającym funduszami detalicznymi w Polsce. Ma już ponad 1,6 mln klientów indywidualnych i zarządza aktywami o wartości ponad 40 mld zł.
 
Źródło: PKO Bank Polski