Polecamy

Nowa strategia Citi Handlowy

Nowa strategia Citi HandlowyBank ogłosił założenia nowej strategii na lata 2019-2021

- Jeszcze wyższa rentowność - w 2021 roku ROE powyżej 12 proc.
- Dynamicznie rosnący biznes klientowski – średnioroczny wzrost przychodów klientowskich na poziomie 8% w latach 2019-2021
- Większa skala biznesu detalicznego – wzrost liczby klientów indywidualnych o 50% oraz 2 miliardy nowych kredytów
- Kompleksowe rozwiązania finansowe dla firm nowej ekonomii
- Rosnące wolumeny transakcyjne klientów instytucjonalnych – 200 mln przelewów oraz 100 mld przepływów walutowych zrealizowanych w Citi
Handlowy w roku 2021
- Narzędzia dla klientów i pracowników oparte o najnowsze technologie i zmiana kultury organizacyjnej Citi Handlowy

Silne podstawy do wzrostu

Znajdujemy się w doskonałym momencie dla zwiększenia dynamiki wzrostu. Stoją za nami, po pierwsze - silna pozycja kapitałowa i dobra jakość portfela kredytowego, a przy tym wysoka płynność, co daje nam paliwo do zdrowego wzrostu. Po drugie - globalny zasięg i unikalna oferta dla klientów prowadzących działalność międzynarodową, podróżujących i inwestujących na rynkach światowych. Po trzecie – zaufanie klientów. I wreszcie co kluczowe – doskonały zespół, który chcemy zaprosić do wspólnej podroży do ery „digital” , tłumaczy Sławomir S. Sikora.
Citi Handlowy pozostaje też najbardziej zaawansowanym bankiem w zakresie transformacji cyfrowej i zmiany modelu dystrybucji w bankowości detalicznej z tradycyjnej oddziałek na tzw. Smart, obejmującą sieć oddziałów smart oraz zdalne kanały.

Bankowość kontekstowa. Rozwiązania nie produkty

Chcemy stworzyć bankowość kontekstową zarówno w wymiarze korporacyjnym jak i detalicznym. Jedną ze strategicznych grup docelowych będą dla nas firmy ekonomii jutra, z wysokim potencjałem wzrostu (MME plus). Chcemy dostarczać tego typu podmiotom rozwiązań finansowych, które pozwolą im na szybką adaptację modelu biznesowego do dynamicznie zmieniającej się skali działalności.  Klienci indywidualni natomiast będą od nas otrzymywali precyzyjnie dopasowane propozycje rozwiązań w momencie, kiedy ich właśnie tego potrzebują – na zakupach, w podróży, planując wakacje etc., mówi Sławomir S. Sikora.
Dzięki konsekwentnej inwestycji w zarzadzanie danymi, Citi Handlowy docierać ma do swoich klientów z rozwiązaniami, które wpisywać się będą w ich aktualną potrzebę. Z dynamicznie rosnącym biznesem dzielić się będzie globalną ekspertyzą oferując możliwość skalowania biznesu.  

Technologia dla lepszych doświadczeń

Sztuczna inteligencja, machine learning, zarządzanie danymi oraz cloud – chcemy wykorzystać technologię dla zwiększenia naszej skuteczności w dotarciu do klienta oraz dla poprawy jakości naszych usług, mówi prezes Citi Handlowy.