Polecamy

 

 PKO BP - KNF wyraziła zgodę na powołanie Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego. Jan Emeryk Rościszewski od 2016 r. związany jest z PKO Bankiem Polskim, gdzie dotychczas kierował Obszarem Rynku Detalicznego i nadzorował spółki grupy kapitałowej. Od czerwca 2021 r. kierował także pracami zarządu banku.

Jan Emeryk Rościszewski od lipca 2016 roku kierował w PKO Banku Polskim Obszarem Rynku Detalicznego obsługującym 11 milionów klientów. To właśnie w tym segmencie działalności banku szczególnie widoczne są efekty transformacji cyfrowej, która systematycznie zmienia Grupę PKO Banku Polskiego w zwinną organizację wyposażoną w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. W efekcie tej transformacji obecnie prawie ¾ klientów korzysta z usług banku za pośrednictwem kanałów zdalnych.
Pełnił też funkcje w radach nadzorczych spółek należących do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego: PKO Leasing, PKO Faktoring, PKO Bank Hipoteczny, PKO TFI, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń oraz PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń.

Doświadczony menadżer w zakresie bankowości i ubezpieczeń

Powołany na stanowisko prezesa banku Jan Emeryk Rościszewski jest absolwentem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Institut d’Etudes Politiques de Paris. Posiada dyplom Executive MBA oraz uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Odbył także liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce.
Od trzech dekad pełni kluczowe funkcje menadżerskie w polskich i zagranicznych instytucjach. W latach 1990–1991 pracował we Francji dla AXA Banque oraz AXA International, a w latach 1991–1993 dla Groupe Azur. Między 1993 a 1996 r. był członkiem zarządu TU Azur Ostoja i TUnŻ Azur Życie. Od 1996 r. był związany z francuską grupą BNP Paribas: w latach 1998–2016 był prezesem Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska, a w latach 2001-2016 był dyrektorem generalnym Cardif Assurance Risques Divers w Polsce.
Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Był m.in. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pocztylion-Arka PTE oraz wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Działacz społeczny

Jan Emeryk Rościszewski na początku lat 80. działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Jest Kawalerem Zakonu Maltańskiego i pełni funkcję szpitalnika Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Został również odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta oraz Bene Merito MSZ za wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.
 
Źródło: PKO Bank Polski