Polecamy

Alior Bank - umożliwienie finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w pomorskim i w kujawsko-pomorskim

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego zlokalizowane w województwach pomorskim i kujawsko–pomorskim mogą już składać wnioski o preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej w budynkach. O finansowanie mogą się również ubiegać przedsiębiorstwa usług energetycznych „ESCO” z województwa pomorskiego.

Pożyczka Termomodernizacyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- Zgodnie z naszą strategią, stawiamy na zieloną transformację. Zależy nam, aby oferować efektywne i przyjazne dla środowiska rozwiązania i docierać z nimi do klientów we wszystkich regionach Polski. Tym bardziej cieszy nas fakt, że w zwiększaniu efektywności energetycznej budynków, wspieramy kolejnych inwestorów – tym razem z regionu pomorskiego i kujawsko-pomorskiego - mówi Anna Nikodemska–Minota, Menedżer Zespołu Instrumentów Finansowych i Programów Unijnych w Alior Banku.

Propozycja dla inwestorów z województwa pomorskiego
Inwestorzy z województwa pomorskiego mogą liczyć na finansowanie w wysokości do 5,5 mln zł, długi okres kredytowania do 20 lat, atrakcyjne oprocentowanie maksymalnie 0,2% rocznie - dla 88% kwoty pożyczki (oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania), a dla 12% kwoty pożyczki oprocentowanie zmienne będące sumą stawki WIBOR3M oraz indywidualnie ustalanej marży banku i karencję w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Bank nie pobierze również prowizji od 88% kwoty pożyczki, dla 12% kwoty pożyczki prowizja przygotowawcza zostanie ustalona indywidualnie.

Propozycja dla inwestorów z województwa kujawsko - pomorskiego
W województwie kujawsko–pomorskim Alior Bank proponuje wysoką kwotę pożyczki – do 11 mln zł i długi okres kredytowania – do 20 lat. Pożyczkę termomodernizacyjną charakteryzuje również atrakcyjne oprocentowanie maksymalnie 0,2 % rocznie dla 84% kwoty pożyczki (oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania) a dla 16% kwoty pożyczki oprocentowanie zmienne będące sumą stawki WIBOR3M oraz indywidualnie ustalanej marży banku , brak prowizji od 84% kwoty pożyczki i indywidulanie ustalana prowizja przygotowawcza dla 16% kwoty pożyczki oraz karencja w spłacie kapitału – do 24 miesięcy.

Preferencyjne finansowanie termomodernizacji w budynkach
Pożyczką Alior Banku inwestorzy mogą sfinansować kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym m.in.: modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolację cieplną), wymianę wyposażenia na energooszczędne (m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia w częściach wspólnych budynków), przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem) oraz przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji.

Aby skorzystać z finansowania inwestorzy zobowiązani są do przedstawienia audytu energetycznego ex ante potwierdzającego możliwość uzyskania poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25 proc.

Klienci mogą pozyskać w Alior Banku refundację nawet 90 proc. kosztów dokumentacji technicznej, którą są zobowiązani dostarczyć w procesie kredytowym. Refundacja ta jest dokonywana przez bank w ramach unijnego programu ELENA.

Preferencyjne warunki finansowania termomodernizacji w sektorze mieszkaniowym dostępna są również w województwach dolnośląskim, małopolskim oraz podlaskim. Bank udzielał również Pożyczek Termomodernizacyjnych w województwie łódzkim – obecnie limit dostępnych środków na finasowanie pożyczek w tym regionie został wyczerpany.

Alior Bank podpisał już ponad 180 umów kredytowych na łączną kwotę około 100 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat Pożyczki Termomodernizacyjnej dostępne są na stronie Alior Banku.

Inwestorów z województwa pomorskiego i kujawsko – pomorskiego Alior Bank zaprasza do kontaktu ze ekspertami ds. finansowania termomodernizacji pod numerami telefonów 48 726043813 (dla województwa pomorskiego) i +48 782893221 (dla województwa kujawsko – pomorskiego). Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu pożyczki termomodernizacyjnej od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta. Informacja handlowa wg stanu na 24.08.2021.