Polecamy

BGK - Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucji finansowych oraz sektora morskiej energetyki wiatrowej podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Jak podkreślał Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, to pierwsze tego typu porozumienie w Unii Europejskiej.

Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Ireneusza Zyski, Pełnomocnika Rządu ds. OZE i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Porozumienie stanowi zwieńczenie rocznych prac nad sformalizowaniem współpracy związanej z budową i rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W imieniu BGK podpisał je członek zarządu Radosław Kwiecień.
Celem porozumienia jest zrównoważony rozwój całej branży offshore wind z jak największym udziałem polskich przedsiębiorstw (tzw. local content). Dzięki niemu powstanie stała platforma współpracy między organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowych. Przyniesie to korzyści energetyczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne dla całego kraju, nie tylko dla obszarów nadmorskich.
Więcej na temat porozumienia na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
 
Źródło: BGK