Polecamy

Pekao - wyższe oceny ratingowe agencji Fitch Ratings

Agencja ratingowa Fitch Ratings podwyższyła perspektywy ocen ratingowych Banku Pekao S.A. długoterminowej oceny Issuer Default Rating (IDR) oraz krajowej oceny długoterminowej do stabilnych z negatywnych oraz utrzymała wszystkie oceny ratingowe na dotychczasowym poziomie.

Fitch podał, że podniesienie perspektywy na stabilną odzwierciedla „szybkie ożywienie gospodarcze, które wspiera średnioterminowe oczekiwania Fitch dotyczące stabilnych wskaźników jakości aktywów i stopniowej odbudowy rentowności operacyjnej, która w 2020 została obniżona przez znaczące obniżki stóp procentowych oraz rewizję perspektywy dla środowiska operacyjnego polskich banków, która w dużym stopniu wpływa na ratingi banku.”

W ocenie Fitch ocena VR Banku Pekao na poziomie „bbb+” „odzwierciedla jego dobrze zdywersyfikowany model biznesowy, znaczący udział w rynku i rozbudowaną sieć zarówno w bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej, konserwatywny apetyt na ryzyko, silną pozycję kapitałową i płynnościową. Nowa średnioterminowa strategia Pekao jest w dużej mierze kontynuacją poprzedniej i cele biznesowe i finansowe na 2024 r. wydają się możliwe do zrealizowania”.

Aktualne oceny ratingowe Fitch dla Banku Pekao są następujące:

  • Długoterminowa ocena IDR: "BBB+"; Perspektywa: "Stabilna";
  • Krótkoterminowa ocena IDR: "F2";
  • Viability rating: "bbb+";
  • Ocena wsparcia: "5";
  • Minimalna ocena wsparcia: "No Floor".
  • Krajowa długoterminowa ocena: “AA(pol)”; Perspektywa: "Stabilna";
  • Krajowa krótkoterminowa ocena: „F1+(pol)”;

Źródło: Pekao