Polecamy

Mbank - emisja zielonych obligacji o wartości 500 milionów euro

mBank uplasował swoją pierwszą emisję zielonych obligacji w formacie tzw. obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych na łączną kwotę 500 mln euro.

Instrumenty o zapadalności 6 lat, z opcją przedterminowego wykupu po 5 latach (6NC5) i kuponem (oprocentowaniem) wynoszącym 0.966% (125 punktów bazowych powyżej stawki Mid Swap) zostały wyemitowane po cenie nominalnej. Obligacje zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych i będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Jest to zarówno pierwsza emisja non-preferred senior (NPS) oraz pierwsza zielona emisja uplasowana przez polską instytucję finansową, w formacie EUR benchmark.  
 
Pieniądze z emisji zielonych obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie części portfela detalicznych kredytów hipotecznych, finansujących budynki o wysokiej efektywności energetycznej. Zasady emisji zostały określone we wcześniej opublikowanym dokumencie ramowym, mBank SA Group Green Bond Framework. Dokument spełnia wytyczne Green Bond Principles 2018, wydane przez International Capital Market Association (ICMA), co zostało potwierdzone przez niezależny podmiot opiniujący o międzynarodowej renomie – agencję Sustainalytics. Kryteria oceny i selekcji zielonych hipotek spełniają wymogi Climate Bonds Initiative (CBI) dla niskoemisyjnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Certyfikat otrzymany od CBI przed emisją jest potwierdzeniem spełnienia przez mBank najwyższych standardów rynkowych w zakresie pozytywnego wpływu na środowisko, raportowania oraz przejrzystości informacyjnej. Obligacje będą notowane na giełdzie Luxemburg Green Exchange.
 
Emisja została ustrukturyzowana w formie instrumentu senioralnego nieuprzywilejowanego (Non-preferred senior - NPS), który kontrybuuje do spełnienia wymogu regulacyjnego MREL (minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych). Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji euroobligacji (EMTN) zaktualizowanego w sierpniu 2021 roku. Spodziewany rating obligacji, nadany przez agencje Fitch oraz S&P, będzie na poziomie BBB-.
 
Po dwóch dniach spotkań z inwestorami, mBank zbudował zdywersyfikowaną księgę popytu, obejmującą ok. 110 zleceń o łącznej wartości wynoszącej ponad 1,2 mld EUR. Pozwoliło to zamknąć transakcję 25 punktów bazowych poniżej marży (ceny) początkowej.
 
prażmo.jpg
 

Jesteśmy dumni, że zrealizowaliśmy pierwszą emisję non-preferred senior (NPS) oraz pierwszą zieloną emisję uplasowaną przez polską instytucję finansową, w formacie EUR benchmark. Aspekty ESG są kluczową częścią strategii mBanku, dlatego systematycznie zwiększamy finansowania zielonych projektów w Polsce, przyczyniając się do transformacji ekologicznej polskiej gospodarki. Sukces emisji pozwolił nam po dwóch latach powrócić na rynki kapitałowe jako regularny emitent obligacji i zmierzamy utrzymać te pozycję w przyszłych latach  – mówi Karol Prażmo, dyrektor zarządzający obszaru skarbu i relacji inwestorskich.

Funkcję dealerów transakcji pełniły: Commerzbank, Erste Group, UniCredit i UBS Investment Bank. Doradcami prawnymi byli: Clifford Chance (po stronie dealerów emisji) i Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik Spółka Komandytowa (po stronie mBanku).

Źródło: mBank