Polecamy

PKO BP - TFI obniża wynagrodzenie stałe za zarządzanie funduszem PPK od października 2021 r. i zapewnia nowy kanał dostępu do rejestrów uczestników

  • PKO TFI obniża wynagrodzenie stałe za zarządzaniem funduszem PPK

  • W aplikacji mobilnej IKO można już sprawdzić stan rejestrów PPE i PPK, także nie posiadając konta w PKO Banku Polskim.

PKO TFI obniża wynagrodzenie stałe za zarządzaniem funduszem PPK. Dzięki temu posiadacze rachunku PPK w PKO TFI mogą uzyskać większą stopę zwrotu ze swych oszczędności na emeryturę. W aplikacji mobilnej IKO jest już dostępna nowa zakładka „Inwestowanie” i w jej ramach kategoria „PPK i PPE”, która umożliwia uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych i Pracowniczych Programów Emerytalnych w PKO TFI  sprawdzenia stanu swoich środków, także osobom nieposiadającym konta w PKO Banku Polskim.

PKO Emerytura – sfio to największy spośród 19 funduszy PPK w Polsce. Według ostatnich oficjalnych danych Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec czerwca tego roku zgromadził aż jedną trzecią (33,23%) ogółu aktywów netto w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. To ważna i dobra wiadomość dla jego uczestników. Zgodnie z ustawą PKO TFI mając w swoim portfelu ponad 15 proc. ogółu wartości aktywów PPK od 1 października br. nie może pobierać opłat za zarządzanie od tej ich części, które przekraczają owe 15 proc.
 

- Dla uczestników PPK w PKO TFI oznacza to obniżenie wynagrodzenia stałego za zarządzanie nawet o 50% w stosunku do opłaty pierwotnej, zapisanej w statucie funduszu. Niższe opłaty oznaczają wyższe stopy zwrotu dla uczestników PPK, dzięki czemu kapitał zgromadzony przez nich na przyszłość będzie odpowiednio większy – mówi Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

Udziały poszczególnych funduszy PPK w rynku będą weryfikowane co kwartał. Wyniki tej weryfikacji będą mieć przełożenie na wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie pobieranego przez TFI.
Dbając o komfort naszych klientów i wysoką jakość obsługi, od września br. udostępniliśmy uczestnikom PPK i PPE możliwość podglądu rejestru w aplikacji mobilnej IKO. Usługa ta jest dostępna także dla osób nieposiadających konta w PKO Banku Polskim. Osoby , które mają konto w PKO Banku Polskim mogą dodatkowo, w aplikacji mobilnej, zarządzać swoimi produktami inwestycyjnymi, przeglądać dostępną ofertę funduszy inwestycyjnych, zapoznać się ze szczegółami danego funduszu, nabyć jednostki uczestnictwa i przeglądać historię zleceń (w aplikacji należy wybrać sekcję „Moje produkty” i następnie zakładkę „Inwestowanie” oraz „Fundusze inwestycyjne”).
 

- Uruchomienie nowej funkcji w ramach IKO to nowa jakość obsługi i duże ułatwienie dla naszych klientów. Zarządzanie dotychczasowymi inwestycjami, jak i wybór nowych inwestycji, jest od teraz znacznie wygodniejsze. Mamy nadzieję, że będzie także inspiracją dla doświadczonych inwestorów korzystających z naszej oferty do jeszcze większej aktywności na rynku, natomiast osoby początkujące dzięki tej funkcji zainteresują się możliwościami oferowanymi przez PKO TFI  – dodaje Piotr Żochowski

Źródło: PKO BP