Polecamy

Pekao - Pasywne fundusze indeksowe inPZU dostępne dla klientów BM

Biuro Maklerskie Pekao wprowadziło do oferty fundusze indeksowe inPZU. Klienci BM Pekao będą mieć do wyboru 9 funduszy, które dążą do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia stopy zwrotu określonego indeksu, opartych o najbardziej popularne klasy aktywów.

Fundusze inwestycyjne można kupić w Punktach Usług Maklerskich Banku Pekao oraz korzystając z bankowości elektronicznej  Pekao24. Klienci BM Pekao składający zlecenia za pośrednictwem nowego serwisu Pekao24 nie poniosą opłaty manipulacyjnej za zlecenia nabycia, zamiany lub konwersji funduszy.

W ofercie dostępnej już dla klientów BM Pekao są fundusze dające ekspozycję na dziewięć klas aktywów: 1) obligacje krótkoterminowe polskie; 2) obligacje polskie; 3) obligacje rynków rozwiniętych; 4) obligacje rynków wschodzących 5) akcje polskie 6) akcje Europy Środkowo-Wschodniej; 7) akcje amerykańskie; 8) akcje rynków rozwiniętych; 9) akcje rynków wschodzących.

Sukcesywnie rozwijamy Biuro Maklerskie Pekao, rozbudowujemy nasz zespół analityków, wprowadzamy nowe technologie i co kluczowe zwiększamy ofertę produktów inwestycyjnych. Dodając do naszej oferty fundusze pasywne z platformy inPZU wykorzystujemy wielki potencjał możliwości jaki daje współpraca ze strategicznym akcjonariuszem Banku Pekao. Fundusze pasywne to tania forma inwestowania, a PZU udostępnia najszerszą ofertę na rynku w jednym funduszu parasolowym, z możliwością bezkosztowej zamiany między subfunduszami – mówi Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Platforma inPZU w 2018 r. jako pierwsza w Polsce dała możliwość inwestowania w fundusze pasywne, które dążą do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia wyniku określonego indeksu. Obecnie parasol funduszy inPZU daje możliwość ekspozycji na dziewięć klas aktywów, a  wkrótce zwiększy się o kolejnych siedem.

Źródło: Pekao