Polecamy

BGK - Kolejne obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rynku zagranicznym

  • Bank Gospodarstwa Krajowego zaoferował inwestorom instytucjonalnym emisję siedmioletnich obligacji o wartości 500 mln EUR

  • To już druga zagraniczna emisja na rzecz Funduszu       Przeciwdziałania COVID-19 (FPC)

  • Obligacje zostaną wyemitowane 13 października 2021 roku i będą notowane na giełdzie w Luksemburgu

Bank Gospodarstwa Krajowego zaoferował inwestorom instytucjonalnym emisję siedmioletnich obligacji o wartości 500 mln EUR. Tak jak w przypadku poprzedniej emisji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki posłużą do walki ze skutkami pandemii. Prospekt dla programu emisyjnego BGK na kwotę 15 mld EUR zatwierdził luksemburski nadzór finansowy (CSSF).  

W procesie budowy księgi popytu 55 inwestorów złożyło deklaracje nabycia obligacji na łączną kwotę ponad 900 mln EUR. Obligacje zostały wycenione z marżą 45 punktów bazowych ponad stopę EUR Mid-Swap.
 

Duże zainteresowanie transakcją pokazuje, że zagraniczni inwestorzy postrzegają polską gospodarkę jako silną i stabilną. Nasza oferta spotkała się z zainteresowaniem inwestorów z krajów, którzy dotychczas nie uczestniczyli w emisjach BGK. To pokazuje, że inwestorzy dobrze oceniają nasze działania – podkreśla pierwszy wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Paweł Nierada. Zwiększyliśmy znacząco naszą aktywność w okresie pandemii – banki rozwoju takie jak BGK działają antycyklicznie i reagują na zmianę wskaźników makroekonomicznych. Finansując programy wsparcia gospodarki, realizujemy naszą misję wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego – zaznacza pierwszy wiceprezes BGK.

 

Wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie obligacji na rzecz FPC wyniesie, łącznie z emisją zagraniczną, blisko 137 mld zł. Na rzecz Funduszu BGK przeprowadził dotychczas 33 emisje obligacji. Fundusz wspiera finansowanie sektora publicznego i wielu obszarów gospodarki oraz pomaga minimalizować skutki społeczno-gospodarcze związane z pandemią.
Sprzyjające warunki rynkowe, a także reputacja BGK jako regularnego emitenta, pozwoliły pozyskać finansowanie dla Funduszu na atrakcyjnych warunkach. Rentowność obligacji była na poziomie zaledwie 0,432%, jak dotąd najniższym w historii emisji papierów nieskarbowych z Polski na rynku zagranicznym. Obligacje o wartości 500 mln EUR zostały przydzielone inwestorom aż z 19 krajów. Księgę popytu współprowadziły banki: Citigroup, Commerzbank, ING Bank N.V, PKO Bank Polski oraz Banco Santander.  
 
Źródło: BGK