Polecamy

BGK - raport zrównoważonego rozwoju za 2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nową strategię na lata 2021 – 2025 w trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Poprzez raport CSR za 2020 potwierdza, że zrównoważony rozwój jest ważnym elementem wszystkich jego działań.

Rok 2020, pełen niepewności i nowych wyzwań, uwydatnił szybkość, skuteczność i elastyczność działania Banku Gospodarstwa Krajowego. Państwowy bank rozwoju nie tylko zminimalizował skutki kryzysu, ale przede wszystkim zbudował podstawy do szybkiego odbicia. W samym 2020 r. wygenerował 120 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki w postaci kredytów oraz gwarancji. Przygotował szereg rozwiązań, które weszły w skład Tarczy Antykryzysowej. Wszystkie działania prowadził w sposób odpowiedzialny, wspierał zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju, a dziś chce być liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju.
BGK, w 2020 r. był obecny w każdym regionie Polski oraz na 72 rynkach zagranicznych, na 6 kontynentach, gdzie finansował działania polskich firm. Poprzez zagraniczne przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie wspierał i promował polski biznes za granicą. Realizował wiele transakcji eksportowych niezależnie od branży czy lokalizacji projektu. Jako pomysłodawca, inicjator, współzałożyciel i główny udziałowiec Funduszu Trójmorza, w 2020 r. zwiększył wkład w fundusz z 500 do 750 mln euro.
Państwowy bank rozwoju dbał o zrównoważony rozwój kraju i jednocześnie o pracowników. Rozwijał się jako społecznie odpowiedzialny i solidny pracodawca, który w trakcie pandemii przeorganizował dotychczasowy sposób funkcjonowania. Żeby poradzić sobie z trudną sytuacją, zapewnił pracownikom sprzęt umożliwiający pracę zdalną, bezpłatne konsultacje psychologiczne, szkolenia z nowego modelu pracy oraz sporą dawkę wiedzy o sytuacji w banku, w Polsce i na świecie.
O wszystkich działaniach BGK związanych z odpowiedzialnością społeczną, wspieraniem zrównoważonego rozwoju można przeczytać w raporcie, który powstał zgodnie ze standardem GRI (międzynarodowy model raportowania niefinansowego).