Polecamy

Pekao - Nowe wysokooprocentowane lokaty z inwestycją

Stopy procentowe w Polsce – zgodnie z przewidywaniami – wzrosły. Bank Pekao, w odpowiedzi na te przewidywania, już we wrześniu udostępnił nową ofertę atrakcyjnych lokat, która jest dostępna wraz zakupem funduszy inwestycyjnych Pekao TFI. Bank proponuje osobom poszukującym sposobu na ulokowanie wolnych środków ofertę pod nazwą „Lokaty do 1,5% z Inwestycją”. Jego klienci mogą wybierać spośród trzech nowych 6-miesięcznych lokat o oprocentowaniu w skali roku 0,5% lub 1% lub nawet 1,5% w zależności od podziału środków pomiędzy lokatę a inwestycję. Produkt można nabyć za pośrednictwem bankowości internetowej Pekao24.

Rekordowo niskie stopy procentowe sprawiły, że choć Polacy w dalszym ciągu najchętniej umieszczali posiadane środki na lokatach (32,1 proc.), to ich drugim wyborem stały się fundusze inwestycyjne (28,7 proc.), wyprzedzając złoto (22,6 proc.) i nieruchomości (22,3 proc.).[1] Dobrze ilustruje to fakt, że sierpień 2021 r. był 16 miesiącem z rzędu, gdy fundusze inwestycyjne zanotowały przewagę wpłat nad wypłatami, a ich aktywa osiągnęły wartość 312,4 mld zł[2].

Podążając za tym trendem, Pekao proponuje „Lokaty do 1,5% z Inwestycją” dostępne za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Pekao24.

Wzrost stóp procentowych to szansa dla osób poszukujących atrakcyjnych możliwości dla ulokowania swoich środków. W związku z tym Bank Pekao S.A. udostępnił nową ofertę atrakcyjnych lokat w połączeniu z funduszami inwestycyjnymi. Czas Covidu spowodował też że więcej klientów bankuje zdalnie, stąd oferta jest dostępna przez naszą bankowość internetową Pekao24 – mówi Remigiusz Hołdys, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ofertą i Segmentami Klientów w Pekao S.A.

W ramach tej oferty klienci banku otrzymają lokatę z promocyjnym oprocentowaniem i do wyboru jeden z pięciu funduszy z szerokiej oferty Pekao TFI dopasowanej do różnych poziomów akceptowanego ryzyka inwestycyjnego i charakteryzujących się szeroką dywersyfikacją portfela. Na zakup funduszu klienci mogą przeznaczyć, w zależności od wybranej opcji lokaty, 30%, 50% lub 70% środków. Pozostałe środki trafią zaś na 6-miesięczną lokatę z oprocentowaniem odpowiednio 0,5%, 1% albo 1,5% w skali roku. Minimalna kwota wpłacona łącznie na lokatę i fundusz inwestycyjny to 5 tys. zł.

Fundusze inwestycyjne o nazwie Strategie Globalne to gotowe rozwiązania inwestycyjne lokujące środki w zagraniczne fundusze inwestycyjne oferowane przez globalne firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu aktywami na całym świecie (tzw. fundusze funduszy). Subfundusze te różnią się przede wszystkim potencjałem zysków, poziomem ryzyka oraz horyzontem inwestycyjnym. Dwa pozostałe fundusze (Pekao Bazowe) charakteryzują się niższym ryzykiem inwestycyjnym, ponieważ inwestują głównie w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Zakup funduszy w ramach tej oferty jest zwolniony z opłat za nabycie.

[1] Dane za Tavex sp. z o.o.

[2] Dane za Analizy.pl

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 233 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Źródło: Pekao