Polecamy

PKO BP - Iwona Duda powołana na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Iwonę Dudę na stanowisko Prezesa Zarządu banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania odpowiedniej zgody, będzie pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego kierującej pracami zarządu. Stanowisko obejmie 23 października. Iwona Duda dotychczas pełniła funkcję Prezesa Zarządu Alior Banku. Rada Nadzorcza powołała także Wojciecha Iwanickiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu banku.

Iwona Duda od maja 2020 r. kierowała pracami zarządu Alior Banku, a od 4 marca 2021 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu Alior Banku. Od ponad 20 lat związana jest z rynkiem finansowym. Pełniła też funkcję doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Została odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.
W latach 2006-2008 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej jako Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego.
Od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu tworzyła i nadzorowała rozwiązania w zakresie III filaru systemu emerytalnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych. Wcześniej zajmowała się zagadnieniami długu publicznego w Ministerstwie Finansów oraz była związana z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.
Pełniła także liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zastępca członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim oraz członek Rady Nadzorczej PTE PZU SA.
Z wykształcenia jest ekonomistką. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła również Studium dla Doradcy Inwestycyjnego – Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka publikacji eksperckich poświęconych rynkowi finansowemu oraz systemowi emerytalnemu. Odbyła szereg zawodowych staży zagranicznych w USA oraz w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech.

Wojciech Iwanicki powołany na Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała także na stanowisko Wiceprezesa Zarządu banku, Wojciecha Iwanickiego. Jest on absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania administracją, logistyką, infrastrukturą, zasobami ludzkimi oraz informatyką.
Od 2017 r. związany był z Grupą PZU. Gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Administracji w PZU SA, PZU Życie SA, PZU Centrum Operacji SA, TUW PZUW. Za obszar administracyjno-finansowy odpowiadał również jako Dyrektor w Urzędzie Zamówień Publicznych. W latach 2014-2016 był Dyrektorem Biura Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Od 2006 r. do 2010 r. był zastępcą Dyrektora w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a od października 2019 r. Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Sigma BIS S.A.
 
Źródło: PKO BP