Polecamy

BGK - pozyskanie 240 mln euro od EBI na finansowanie budowy obwodnicy Trójmiasta

Nowa droga usprawni i zmniejszy natężenie ruchu ułatwiając dojazd do Gdańska, Sopotu i Gdyni. Obwodnica będzie częścią drogi ekspresowej S6 łączącej miasta w północno-zachodniej Polsce i będącej częścią Transeuropejskiej Sieci Dróg.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zgodziły się sfinansować nową obwodnicę, która ułatwi ruch wokół trzech polskich miast nadbałtyckich - Gdańska, Gdyni i Sopotu, tzw. Trójmiasta (750 tys. mieszkańców). EBI udzieli kredytu w wysokości 240 mln euro na budowę 39-kilometrowego odcinka wokół obszaru metropolitalnego od Chwaszczyna na północnym zachodzie do węzła drogowego Gdańsk Południe na południowym wschodzie.
 
Projekt ma zasadnicze znaczenie dla poprawy połączeń drogowych w Trójmieście oraz ułatwienia dostępu do portów w Gdyni i w Gdańsku. Stanowi również część szerszej rozbudowy trasy S6, połączenia drogą ekspresową Szczecina i Gdańska. Droga będzie biegła równolegle do wybrzeża Morza Bałtyckiego. Jako część Transeuropejskiej Sieci Systemów Transportowych (TEN-T), S6 umożliwia połączenie północnej Polski z multimodalnym korytarzem TEN-T Bałtyk-Adriatyk.
 
Kredyt EBI zasili zarządzany przez BGK Krajowy Fundusz Drogowy (KFD). Finansuje on budowę i przebudowę dróg krajowych w Polsce, w tym przede wszystkim autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miast.
Umowę na konferencji Impact’21 w Poznaniu podpisali Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, nadzorująca działalność EBI w Polsce, Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK i Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.
 
Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska skomentowała: „Dobrze funkcjonująca sieć dróg ekspresowych jest ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego oraz poszerzania dostępu do rynku pracy a ułatwiając dojazd do mniejszych miejscowości podnosimy ich atrakcyjność w sektorze turystycznym. Nowa droga zlikwiduje wąskie gardła w rejonie Trójmiasta na istniejącej zatłoczonej obwodnicy, co pozwoli na lepszy przepływ ruchu i poprawi jakość życia i jakość powietrza w trzech miastach. Jest to kolejny już projekt w ciągu ostatniej dekady wspierany w dużej części przez EBI, który przyczyni się, w ramach inicjatywy UE, do modernizacji polskich dróg jako integralnej części sieci transeuropejskiej łączącej Morze Bałtyckie z Adriatykiem".
 
„Poprawa jakości życia Polaków jest jednym z głównych elementów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego. Wspieramy zrównoważony, gospodarczo-społeczny rozwój naszego kraju m.in. poprzez inwestycje w infrastrukturę. Budowa obwodnicy Trójmiasta zwiększy bezpieczeństwo i komfort podróży dla mieszkańców regionu oraz turystów. Usprawni również międzynarodowe połączenie tranzytowe będące częścią Transeuropejskiej Sieci Dróg. Poprzez obsługę Krajowego Funduszu Drogowego do tej pory zapewniliśmy płynne finansowanie inwestycji drogowych o wartości blisko 200 mld zł, co przełożyło się na budowę ok. 1 300 km autostrad i ponad 2 400 km dróg ekspresowych” – skomentowała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK, polskiego banku rozwoju.
 
Nowa operacja będzie uzupełnieniem wcześniejszych projektów, również finansowanych przez EBI, takich jak budowa odcinka (ok. 41 km) drogi ekspresowej S6 między Bożympolem Wielkim a Trójmiastem.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. Bank finansuje projekty w obszarach infrastruktury, innowacji, środowiska oraz MŚP. W 2020 roku Grupa EBI przeznaczyła na finansowanie projektów w Polsce kwotę 5,2 mld EUR.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, jedyna taka instytucja w Polsce. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Źródło: BGK