Polecamy

Alior Bank - wyniki za 3 kwartał 2021

Zysk netto powyżej konsensusu, koszty ryzyka na poziomie niższym niż przed pandemią Covid-19 oraz rosnąca sprzedaż hipotek – Alior Bank podsumowuje III kwartał 2021 roku

W trzecim kwartale 2021 roku Alior Bank osiągnął zysk netto w wysokości 150,4 mln PLN, co daje wzrost r/r o 84 proc. Konsekwentnie rosną również przychody Grupy, które w tym czasie wyniosły 918 mln PLN. Dobre wyniki to rezultat poprawy efektywności operacyjnej, a także wzmacniania kompetencji banku w zakresie usług cyfrowych oraz sprzedaży kredytów. Alior Bank znacząco poprawił poziom kosztów ryzyka. Ich wartość w III kwartale to 252 mln PLN. Wskaźnik C/I w analizowanym okresie znalazł się na poziomie 42,9 proc. Współczynnik TIER1 wyniósł 13,48 proc., natomiast TCR 15,30 proc., wyraźnie powyżej minimum regulacyjnego.

Alior Bank sukcesywnie poprawia wyniki finansowe. Stale pracujemy nad rozszerzaniem oferty, a naszym celem jest rozwój w kierunku jak największej personalizacji usług i pełnego uproduktowienia. Widzimy efekty tych działań, stabilnie rośnie między innymi sprzedaż kredytów hipotecznych. Doskonałe wyniki to efekt ciężkiej pracy całego zespołu Alior Banku. W tym miejscu chciałbym podziękować pani Iwonie Dudzie, która do 22 października kierowała pracami zarządu naszego Banku – mówi Maciej Brzozowski, wiceprezes zarządu, kierujący pracami zarządu Alior Banku.

Alior Bank po trzech kwartałach 2021 roku osiągnął 382,3 mln PLN zysku netto. – Przychody w tym okresie wyniosły 2 702 mln zł (+ 3 proc. r/r), a koszty działania 1 191 mln zł (- 7 proc. r/r), co konsekwentnie przynosi poprawę wyniku operacyjnego Banku w 2021 roku. Bank utrzymuje także tempo zwiększania rentowności kapitału oraz zakładaną efektywność kosztową, osiągając ROE 7,8 proc., C/I 44,1 proc. W samym w III kwartale zwrot z kapitału wyniósł 9,1 proc., a C/I 42,9 proc. – dodaje Radomir Gibała, wiceprezes zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za obszar finansów banku oraz strategii i nadzoru nad spółkami zależnymi.

Zmiana polityki kredytowej przynosi wymierne efekty. Koszty ryzyka utrzymują się na stabilnym, niższym niż przed pandemią Covid-19, poziomie 252 mln PLN (-13 proc. r/r), a wskaźnik CoR wynosił 1, 58 proc. Współczynniki kapitałowe zachowują solidny bufor powyżej minimów regulacyjnych. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 15,30 proc., a współczynnik kapitału TIER1 13,48 proc.

Ucyfrowienie klientów indywidualnych i wzmacnianie relacji

Na koniec III kw. 2021 roku Alior Bank obsługiwał 4,06 mln klientów indywidualnych, a liczba rachunków „Konto Jakże Osobiste” wzrosła r/r o 24 proc. i wyniosła 484 tys.

Konsekwentnie rośnie zaufanie klientów do zdalnych kanałów bankowych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w rosnącej z kwartału na kwartał liczbie użytkowników aplikacji mobilnej. W III kw. 2021 roku z Alior Mobile korzystało już 704 tys. osób (+20 proc. r/r). Jednocześnie w tym okresie bank odnotował najwyższy 30 proc. poziom klientów mobile only, a liczba przelewów zleconych w aplikacji wzrosła r/r o 41 proc. i wyniosła 8,5 mln.

Wielu klientów nie wyobraża sobie dziś bankowości bez jej cyfrowego oblicza. Widzimy to po codziennej aktywności w kanałach zdalnych. Zwiększa się między innymi popularność przelewów BILK (+81 proc. r/r), o której świadczy już 7,5 mln transakcji w III kw. 2021 roku. Klienci pozytywnie przyjęli także naszą nową funkcjonalność, jaką jest możliwość opłacenia w Alior Mobile przejazdów autostradą oraz biletów. Tylko w ostatnim kwartale skorzystano z niej 230 tys. razy. To utwierdza nas w przekonaniu, że budowanie cyfrowych doświadczeń klientów jest właściwym kierunkiem rozwoju – mówi Agata Strzelecka, wiceprezes zarządu Alior Banku, odpowiedzialna za obszar IT, w tym bezpieczeństwo elektroniczne, jakość rozwiązań informatycznych i rozwój oprogramowania.

Bank konsekwentnie buduje portfel kredytów hipotecznych – liczba klientów z tym produktem wzrosła o 10 proc. r/r. Po trzech kwartałach 2021 roku ich sprzedaż w tym segmencie wyniosła 944 mln PLN (+5 proc. kw./kw.). Na koniec września wolumen w tym segmencie od początku roku wyniósł 2 591 mln PLN (porównując I-III kw. 2021 roku do I-III kw. 2020 roku daje to + 23 proc. r/r). Udział rynkowy Alior Banku w nowej sprzedaży w ostatnim kwartale stanowił 4,1 proc.

Stabilna sytuacja w segmencie klienta biznesowego

Stale pogłębiamy relacje z naszymi klientami biznesowymi, a ci regularnie zwiększają swoją transakcyjność. Porównując wyniki z poprzednim rokiem obserwujemy wyraźne odbicie w kluczowych dla segmentu obszarach. Konsekwentnie rozwijamy też bankowość zdalną w kontekście sprzedażowym i technologicznym. Atrakcyjna oferta przyciąga przedsiębiorców, którzy w banku, oprócz dobrych produktów, poszukują też wiarygodnego partnera. Taką instytucją chcemy być dla naszych klientów – mówi Dariusz Szwed, wiceprezes zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za produkty i sprzedaż w zakresie klienta indywidualnego i biznesowego.

We wszystkich segmentach odnotowano wzrost liczby klientów o 5 proc. r/r., a liczba użytkowników produktu BankConnect zwiększyła się o 18 proc. r/r. Bank utrzymuje również wysoki poziom kart płatniczych w segmencie mikroprzedsiębiorstw, który na koniec drugiego kwartału wynosił 110 tys. (+4 proc. r/r). Rośnie także liczba płacących składki ZUS oraz podatki za pośrednictwem konta w Alior Banku (+8 proc. r/r).

Alior Bank wdraża rozwiązania cyfrowe, które wpływają na automatyzację procesów, uproduktowienie klientów oraz wyniki sprzedażowe. Już 30 proc. dyspozycji klientów korporacyjnych odbywa się za pomocą bankowości elektronicznej. W porównaniu do III kw. 2020 roku widoczny jest wzrost zarówno liczby (+15 proc. r/r), jak i wolumenu transakcji bezgotówkowych firmowymi kartami debetowymi (+19 proc. r/r). Pomimo spadku liczby transakcji gotówkowych (-13 proc. r/r) obserwowany jest wzrost wolumenu tych transakcji (+5 proc.). Klienci przestawiają się coraz mocniej na obsługę bezgotówkową, jednocześnie wypłacają pieniądze rzadziej, a w wyższych kwotach.

Utrzymanie dobrych wyników w spółkach Grupy

W III kw. 2021 roku Alior Leasing zrealizował sprzedaż na poziomie 739 mln PLN (+17 proc. r/r). Saldo portfela należności leasingowych wyniosło 6 mld PLN i było wyższe o 0,7 mld PLN niż na koniec III kw. 2020 roku. Liczba klientów spółki na koniec września wyniosła 75,6 tys. (+10,3 tys. r/r), a podpisanych umów 105,7 tys. (+15,6 tys. r/r).

Alior TFI w ciągu ostatnich 12 miesięcy pod względem aktywów pod zarządzaniem urósł w tempie ponad dwukrotnie większym niż rynek. Do końca III kw. 2021 roku zwiększyły się o one 67 proc. r/r. Biuro Maklerskie Alior Banku utrzymuje w 2021 roku wyniki z rekordowego 2020 roku. W III kw. 2021 roku pozyskało ponad 700 nowych rachunków maklerskich i 80 rachunków Alior Trader. Od początku roku otwartych zostało 3,4 tys. nowych rachunków maklerskich (¾ z nich założono w kanałach zdalnych) oraz 440 rachunków Alior Trader. Od początku roku sprzedaż FIO osiągnęła poziom 1,5 mld PLN.

Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy w III kw. 2021 roku:

• Przychody: 918,30 mln PLN; zysk netto: 150,40 mln PLN.

• Wskaźnik ROE na poziomie 9,1 proc. •

Bezpieczna pozycja kapitałowa oraz płynnościowa banku. Współczynnik TIER1 na poziomie 13,48 proc., a TCR 15,30 proc. Nadwyżka ponad wymogi regulacyjne dla TIER1 wynosi 498 p.b., a TCR 480 p.b. •

CoR w III kw.2021 roku na poziomie 1,58 proc. •

Marża odsetkowa netto (NIM) banku w analizowanym okresie wyniosła 3,77 proc.

Źródło: Alior Bank