Polecamy

Jak wprowadzić zasady rynkowe w polskim sektorze energetycznym?

Rozwój energetyki rozproszonej, w tym odnawialnej, wymaga odpowiedniej legislacji ze strony państwa. Konieczne jest zmiana podejścia do pozyskiwania energii w oparciu o siłę wiatru, która do tej pory była blokowana. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o OZE. Rząd popiera rozwój energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki. Należy mieć nadzieję, że w najbliższym czasie uwarunkowania legislacyjne pozwolą na ich rozwój. Poprzednie działania mają jednak swoje konsekwencje dla całego rynku energetyki rozproszonej. Konieczne jest odzyskanie zaufania inwestorów branżowych – polskich i zagranicznych, także prywatnych. Przemysł państwowy powinien skoncentrować się na tym, co już posiada. Niedawno odkupiono udziały francuskiego EDF-u, Engy, czy Vattenfalla.

Dzisiaj energetyka niepaństwowa stanowi jedynie ok. 20 proc. Jednocześnie wpływa na ceny prądu przez działanie mechanizmów rynkowych – powiedział serwisowi eNewsroom Włodzimierz Ehrenhalt, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej (SEO) – Czeski CES jest państwową firmą, ale w Polsce działa na zasadach rynkowych. Takie funkcjonowanie niekrajowej energetyki bardzo dobrze wpływa na monopolistę. Państwo musi zostać nim w zakresie pracy w podstawie dużych bloków, przesyłu wysokonapięciowego. Być może linie średniego i niskiego napięcia powinny być w pewien sposób sprywatyzowane i uczestniczyć w podziale rynku, np. w partnerstwie publiczno-państwowym. Gminy z prywatnymi odbiorcami mogłyby zająć się podziałem energii w swoim, węższym zakresie. To jeden ze sposobów wprowadzania zasad rynkowych do sektora energetyki. Jednak jej zasadnicza część jeszcze przez wiele lat pozostanie w rękach państwa – ocenił Ehrenhalt.

Materiał video można pobrać bezpłatnie na portalu enewsroom.pl. Pobierz video